Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Aanpassing aan klimaat vooral zaak voor boer zelf, vindt Van Dam

De boer en tuinder moet zelf rekenschap nemen van de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief is de informele landbouwtop op Malta, die gaat over klimaatverandering en de beschikbaarheid van voldoende water voor de agrarische sectoren.

De Maltezer landbouwminister Roderick Galdes wil dat klimaatverandering en zoetwaterbeschikbaarheid hoog op de Europese agenda blijven. Landbouwministers worden uitgenodigd hun visie te geven op het onderwerp.

Brede weersverzekering

Van Dam zegt dat het Europees landbouwbeleid de landbouwer kan ondersteunen, bijvoorbeeld via de brede weersverzekering.

CDA vindt dat de Nederlandse overheid daarin meer verantwoordelijkheid moet nemen, om de voedselzekerheid te waarborgen en minder afhankelijk te zijn van de politieke verhoudingen in de rest van de wereld. De overheid zou samen met het bedrijfsleven risicobeheersstrategieën kunnen ontwikkelen, aldus het CDA.

Beheer
WP Admin