Foto: Provincie Zuid-Holland AlgemeenNieuws

Aanleg 450 kilometer drainage in polder Groene Hart

Donderdag is begonnen aan tot nu toe het grootste project op het gebied van drainage.

In de polder Lange Weide, in het Groene Hart, wordt de komende 2 jaar 450 kilometer onderwaterdrainage aangelegd.

Lees verder onder de tweet.

Beperking afbraak veen

In totaal wordt 300 hectare veenweide gedraineerd zodat landbouwactiviteiten kunnen worden voortgezet en de afbraak van veen wordt ingeperkt. 13 boeren hebben hun land in deze polder liggen. Het initiatief om de bodemdaling met deze maatregelen tegen te gaan, komt ook bij deze ondernemers vandaan.

Om het grootschalige project te kunnen betalen is € 1,1 miljoen POP3 subsidie beschikbaar gesteld.

Lees verder onder de tweet.

Beperking uitstoot CO2

De drainage helpt bij het vertragen van de bodemdaling in het veenweidegebied. Hierdoor blijven de toekomstige kosten voor waterbeheer beperkt, krijgt de melkveehouderij in het gebied een toekomst en wordt de uitstoot van CO2 beperkt. Volgens de provincie kan met onderwaterdrainage van de veenweide jaarlijks 7 megaton aan CO2-uitstoot worden beperkt.

Beheer
WP Admin