Foto: ANP AkkerbouwNieuws

Aangepast voorschrift metam-natrium na uitspraak rechter

De gebruiksvoorschriften voor het grondontsmettingsmiddel Monam (van Certis) zijn aangepast.

De toelatingshouder heeft dat in overleg met het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) besloten.

Aanleiding voor de aanpassingen van de voorschriften is een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van eind januari. De rechter oordeelde dat de aangescherpte gebruiksvoorwaarden van het Ctgb uit 2014 niet proportioneel zijn, waardoor de aanscherpingen niet van toepassing zijn.

Aanvankelijk werd het gebruik van het middel geschorst, later in 2014 werden de gebruiksvoorschriften aangescherpt. Daartoe werd in 2014 besloten om omwonenden te beschermen. De aanscherping liep vooruit op de herbeoordeling van de werkzame stof.

Risico’s omwonenden beperken

Met de uitspraak van de rechter werd feitelijk teruggegrepen naar de situatie in 2014. Toelatingshouder Certis is daarop in overleg met het CTGB tot nieuwe voorschriften gekomen, die wel een aanscherping zijn. Doel van de aanscherping is om de risico’s voor omwonenden te beperken.

LTO Nederland vindt de uitspraak van de rechter belangrijk omdat daarmee is bevestigd dat wetenschap aan de basis ligt van de toelating van bestrijdingsmiddelen. LTO roept gebruikers van metam-natrium op om het middel alleen toe te passen als het niet anders kan en bij gebruik rekening te houden met hun omgeving.

Beheer
WP Admin