Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

62% kalveren krijgt te weinig biest in eerste 24 uur

Veel kalveren ontvangen te weinig biest direct na de geboorte. Ook de tweede gift wordt regelmatig te laat verstrekt. Dat blijkt uit onderzoek van MSD Animal Health en Dierenkliniek Wolvega.

Kalveren krijgen daardoor onvoldoende antistoffen binnen om zich te wapenen tegen bijvoorbeeld kalverdiarree.

Tijdens het onderzoek werd op 13 Nederlandse melkveebedrijven van 58 kalveren het biestmanagement nauwkeurig bijgehouden. Vervolgens zijn van al deze kalveren bloedmonsters afgenomen tussen de tweede en vijfde dag na geboorte, voor een waardebepaling van immunoglobulines (IgG). Deze IgG’s geven inzicht in wat kalveren aan afweerstoffen binnenkrijgen.

Te lage IgG waarde

In totaal had 62% van de onderzochte kalveren een te lage IgG waarde (minder dan 15 gr/l). Uit analyse van de gegevens blijkt dat kalveren met een laag IgG in de eerste 24 uur 5 liter biest of minder kregen. Dat is significant minder biest dan de kalveren met een hoog IgG. Opmerkelijk was verder dat veel veehouders de koe niet compleet uitmolken na het afkalven, wat een negatieve invloed heeft op de biestkwaliteit.