Foto: Canva BoerenlevenAchtergrond

58 jaar geleden: Barneveldse kalvermarkt deed ertoe

Op de Barneveldse kalvermarkt verwisselden in 1965, het topjaar, maar liefst 57.000 kalveren van eigenaar.

De Barneveldse kalvermarkt werd voor het eerst gehouden op 8 mei 1961, vandaag 58 jaar geleden. Een jaar daarvoor was tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis in Barneveld de eerste aanzet gegeven tot het stichten van de markt. De belangstelling werd gepolst in het bijzijn van boeren en handelaren uit verschillende delen van de gemeente. Zij hadden er wel oren naar. Uiteindelijk werd de maandag uitgekozen als kalvermarktdag. Hier ontmoetten in de vroege ochtenduren de veehandelaren en, in mindere mate, ook boeren elkaar. Ze wisselden nieuwtjes uit, namen ontwikkelingen door en na de verkoop zei de verkoper: ‘Geluk met het kalf!’ Waarop de koper antwoordde: ‘Geluk met de centen!’

Steeds meer handel op boerenbedrijven

Het was een veemarkt die ertoe deed. Op de Barneveldse kalvermarkt verwisselden in 1965 bijvoorbeeld, het topjaar, maar liefst 57.000 kalveren van eigenaar. Ook in de jaren 80 kende de kalverenmarkt met een jaarlijkse aanvoer van 30.000 kalveren goede tijden.

Maar gaandeweg veranderde de functie van de markt. Meer en meer handel werd ter plekke op de boerenbedrijven bedreven, de markt was steeds minder nodig.

Lees verder onder het Facebook-bericht.

Ommekeer

Na 1987 kwam de echte ommekeer. Slachterijen gingen ieder afzonderlijk contracten afsluiten met veehouders. Voor de markt was de consequentie dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de kalveraanvoer daalde. In de slipstream bleven de grote handelaren weg en de Barneveldse kalvermarkt kwam in een neerwaartse spiraal terecht. In 1991 werden er nog maar krap 700 kalveren verhandeld. Daar kwam nog eens bij dat het marktbestuur elk jaar fors moest bijleggen op de markt, er was geen droog brood meer te verdienen. Op 29 april 1991 werd de laatste marktdag gehouden, op 1 mei was het officieel gebeurd en bestond de Barneveldse kalvermarkt alleen nog in bewaarde kranten en herinneringen.

Dit artikel is te lezen in Boerderij Vandaag van woensdag 8 mei en is onderdeel van de rubriek Historisch.