Infographic: Kaayman VarkensAchtergrond

55% van varkens op bedrijven met meer dan 5.000 dieren

In 2016 werd 55% van de Nederlandse varkensstapel gehouden op bedrijven met 5.000 varkens of meer. In 2000 was dat 10%. Het gaat daarbij om het totaal van biggen, fokvarkens en vleesvarkens.

In 2016 waren er 736 bedrijven met 5.000 varkens of meer, die in totaal 6,9 miljoen varkens houden. Dat is een toename van ruim 400% van het aantal varkens op deze categorie bedrijven ten opzichte van het jaar 2000. De totale varkensstapel daalde met 5% ten opzichte van 2000. In 2016 telde 16% van in totaal 4.500 varkensbedrijven meer dan 5.000 dieren.

Bij de afzonderlijke categorieën bedrijven is het percentage bedrijven met 5.000 of meer varkens duidelijk lager. In 2016 waren er 220 bedrijven met 5.000 vleesvarkens of meer en 9 bedrijven met meer dan 5.000 fokvarkens (exclusief biggen).

Beheer
WP Admin