Foto: Canva AlgemeenNieuws

5 ton subsidie voor kennisontwikkeling in Drenthe

Er komt € 500.000 beschikbaar voor kennisontwikkeling van boeren vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) in de provincie Drenthe.

Dat meldt de provincie Drenthe. De subsidie ‘Trainingen, workshops en coaching Drenthe 2019’ is bedoeld voor partijen die een opleiding, voorlichting of een andere vorm van kennisoverdracht leveren aan boeren. Subsidie kan verkregen worden bij het overdragen van kennis op het gebied van: natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw en precisie landbouw.

Duurzame landbouw

De provincie vindt het belangrijk dat boeren blijven investeren in het opdoen van nieuwe kennis en inzichten op het gebied van innovatie en verduurzamen in de landbouwsector. Met deze subsidie wil de provincie een steentje bijdragen.

Tot en met 10 mei 2019 kunnen geïnteresseerden die een opleiding of voorlichting willen geven zich aanmelden op de website van SNN. Hier zijn ook de voorwaarden beschreven.

Beheer
WP Admin