Foto: ANP AlgemeenNieuws

33 miljoen subsidie in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant stelt €?33 miljoen aan subsidies voor boeren en platteland beschikbaar.

Het gaat om geld in het kader van het derde Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De helft van het geld komt dus uit het budget van de EU. De subsidie is voor onder meer innovatie en transitie van de landbouw en de agrofoodsector, maar ook voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor water, natuur en biodiversiteit. Er is € 1,4 miljoen beschikbaar voor kennisoverdracht, € 4,4 miljoen voor modernisering van landbouwbedrijven en € 4,3 miljoen voor samenwerkingsprojecten. Voor ‘Investeringen ter verbetering van biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)’ is € 6 miljoen beschikbaar. De subsidieregelingen die onder POP3 vallen worden tussen januari en april opengesteld.

Beheer
WP Admin