Het ministerie wil onder meer langs alle waterlopen bufferstroken van 2 tot 5 meter aanleggen die niet bemest of gespoten mogen worden. - Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

3.700 reacties op internetconsultatie nitraatrichtlijn

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft ruim 3.700 reacties gekregen op de internetconsultatie van het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn. Dat is aanzienlijk meer dan doorgaans bij internetconsultaties. Vaak komen enkele tientallen of in bijzondere gevallen enkele honderden reacties binnen.

Belangstellenden konden tot en met maandag 18 oktober reageren op het conceptplan. De voorgenomen plannen hebben zeer grote gevolgen voor met name de akkerbouw. In het voorstel wordt via voorschriften voor vanggewassen en rustgewassen ingegrepen in de bouwplannen. Daarnaast wil het ministerie langs alle waterlopen bufferstroken van 2 tot 5 meter aanleggen die niet bemest of gespoten mogen worden.

Belangenorganisaties vragen te reageren op maatregelenpakket

Belangenorganisaties riepen hun achterban op te reageren op de internetconsultatie. Het ministerie kreeg veel reacties die gebaseerd zijn op de modelbrieven die LTO, NAJK, Cumela, Avebe en Cosun opstelden. “De reacties worden de komende weken zorgvuldig gelezen. Vervolgens wordt beoordeeld of deze reacties aanleiding zijn om het maatregelenpakket aan te passen”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Demissionair LNV-minister Carola Schouten heeft aangegeven open te staan voor alternatieve maatregelen, mits daarmee de doelen voor waterkwaliteit behaald worden en ze uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

Actieprogramma ook basis voor derogatieaanvraag

In het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn zijn maatregelen opgenomen voor de periode 2022-2025. Het definitieve plan moet voor 1 januari in Brussel worden ingediend. Het plan geldt ook als basis voor een nieuwe derogatieaanvraag.

Reacties

  1. Hoe is het mogelijk dat in een tijd dat er al zoveel gronden naar andere als agrarisch toevloeien er dit soort voorstellen uit de kast worden gehaald om een derogatie voor elkaar te krijgen. Is het soms tijd om de derogatie maar te stoppen met de bijkomende kosten, gewoon een paar koeien minder want dat wil de overheid immers en minder melk op de markt brengen met een veel hogere prijs , die fabriek moet weer bij de boer om melk komen bedelen, we zien nu al de effecten van aan de ene kant de slechtere voorjaarskuilen en de hoge eiwitprijzen , dat boeren per koe minder melk produceren , en de melkprijs reageert er heel goed op. Misschien komt dan ook eens de beschikking om alle N uit dierlijke mest voor kunstmest te benutten, want die rijst ook de pan uit en is zelfs niet leverbaar zodat de akkerbouw straks in het voorjaar niet over voldoende N beschikt. Met mestverwerkers worden nu al afspraken gemaakt omtrent de leveringen van N meststof voor het aankomende voorjaar, dat gebeurde vaak 3 dagen voor de levering, die tijd is voorbij.

  2. Een dode mus!!Als op landbouwinnovatie-gebied van alles wordt uitgeprobeerd/gesubsidieerd in NL,dan moet hiervoor toch ook ’n oplossing mogelijk zijn!!Grond afpakken van akkerbouwers is het allerlaatste middel dat onze Overheid kan/mag doen!!

  3. In het meest gunstige geval verwacht ik dat er alternatieve ideeen worden voorgelegd aan bv. waterschapbesturen en andere belangengroepen waar de meerderheid van de stemmen van buiten de landbouw komen. Resultaat “Alles blijft zoals in Den Haag voorgesteld”. het excuus is dan “We hebben de alternatieven van de landbouw voorgelegd aan de betrokken organisaties en die hebben besloten”. Iedereen blij alleen de boeren weer eens afgescheept met een dode mus.

Beheer
WP Admin