<em>Foto: ANP</em> RundveeNieuws

3.000 kilo per melkrobot per dag haalbaar

Jaarrond is per dag 3.000 kilo melk per melkrobot haalbaar. Dat stellen Daniel Herd en Arjen van der Kamp van Lely op basis van de data van 10.000 melkboxen (Lely Astronaut).

De gemiddelde melkproductie per melkbox per dag ligt op 2.000 kilo melk met gemiddelde 62,8 koeien per robot en een gemiddelde melksnelheid van 2,68 kilo melk per minuut.

Voorwaarden en gevolgen

Een hogere melkproductie per box kent een aantal voorwaarden en gevolgen. In het streven naar 3.000 kilo melk per box zijn er 71,3 koeien per robot nodig met een gemiddelde melkproductie van 41,38 kilo melk per koe per dag. Deze bezetting heeft echter wel gevolgen. Het aantal melkingen daalt naar 2,3, terwijl het aantal melkingen met 2,6 het hoogst is bij een productie van 1.500 tot 2.000 kilo melk per box per dag. Bij een toenemende melkproductie per box per dag varieert het aantal melkingen weinig, maar neemt het aantal weigeringen sterk af.

De resultaten wijzen erop dat de melkproductie per koe optimaal is bij een bezetting tussen 60 en 65 koeien. Daarboven neemt de productie per dier af.

Bezetting per robot boven optimum

Wie een productie per robot nastreeft van 3.000 kilo melk per koe moet zich dus realiseren dat het aantal koeien boven het optimum van 60 à 65 dieren ligt. Dat drukt de melkproductie per dier terwijl, een gemiddelde productie nodig is van ruim 41 kilo melk per koe. Daarbij moet de melksnelheid toenemen tot 3 kilo melk per minuut. Het aantal melkingen per koe neemt af en het aantal weigeringen daalt naar nagenoeg 0. Dit alles vergt een optimaal management van de veehouder en geeft extra arbeidsdruk.

Voor meeste veehouders niet haalbaar

De bevindingen geven wel aanknopingspunten om de gemiddelde prestatie van 2.000 kilo melk per robot per dag op te voeren door focus op melksnelheid, aantal koeien per box en de gemiddelde productie per dier per dag. Maar voor het gros van de veehouders is 3.000 kilo melk per robot niet weggelegd.

Beheer
WP Admin