Foto: ANP BoerenlevenAchtergrond

2002: wilde haver wordt strafbaar

Wilde haver kwam weinig voor en dat moest zo blijven. Daarom werd het strafbaar voor wie er niks aan deed.

Het onkruid kwam weinig voor en om dat zo te houden, verplichtte het – toen nog – Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) in 2002 dat boeren vanaf 15 juli strafbaar waren als ze wilde haver op hun percelen hadden staan.

Midden- en Zuid-Nederland

Het gold aanvankelijk alleen voor boeren in Midden- en Zuid-Nederland. Akkerbouwers in deze regio’s die na 15 juli 2002 nog dit onkruid op een perceel hadden staan, liepen kans een boete te krijgen. Later werd dit 1 juli. Voor de provincies Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel werd de aanwezigheid wilde haver vanaf 1 augustus strafbaar, dit werd later 15 juli.

Verzoek telersorganisaties

De strafbaarstelling kwam van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) op verzoek van telersorganisaties. Hoewel wilde haver weinig voorkwam, was het kort voor de strafbaarstelling gevonden op een perceel in Noord-Nederland. Alle alarmbellen gingen af, want als wilde haver niet tijdig bestreden werd, viel het zaad op de grond en kon het zich verder uitbreiden op het perceel. Het zaad dat niet uitviel, kon terecht komen in het geoogste product. De combine zorgde bovendien voor verdere verspreiding.

Hoge kosten opsporing

Vanwege de hoge kosten die met de opsporing van wilde haver gemoeid waren, riep het hoofdproductschap telers op om de aanwezigheid van wilde haver te melden. Het schap zou de gebruiker van het betreffende perceel vervolgens wijzen op de plicht om de haver te verwijderen. Zou de teler hieraan geen gehoor geven, dan werd een melding gedaan aan de toenmalige AID (Algemene Inspectie Dienst, nu NVWA) waarna een proces-verbaal kon volgen.

Lastig uit te roeien

Het bleek ondanks de meldingsplicht enorm lastig het onkruid uit te roeien. In 2009 werd wilde haver 21 gevonden, in 2016 zelfs 34 keer waarvan 9 meldingen en 25 vaststellingen door de keuringsorganistie NAK. Twee telers kregen toen te maken met de NVWA.

Beheer
WP Admin