Foto: Mark Pasveer BoerenlevenAchtergrond

2002: Geheime deal met de overheid

Laatste dag inleveren Minas-papieren mocht twee weken later dan officieel.

Sinds 1984 lanceerde de overheid beleid om de uitstoot van stikstof en fosfaat uit de landbouw omlaag te krijgen. Aanvankelijk waren de maatregelen gericht op dierlijke mest, in 1998 kwam ook kunstmest erbij. Het systeem hiervoor heette Minas, een afkorting voor Mineralen Aangifte Systeem. Bedrijven moesten elk jaar aangifte doen van de aan- en afvoer van mineralen op hun bedrijf. Uit het verschil was het overschot te berekenen, in dat geval moest een heffing betaald worden. Doel van Minas was niet om te straffen, maar om boeren te stimuleren hun management naar eigen inzicht aan te passen zodat ze geen heffing hoefden te betalen.

Lees verder onder foto

Veel boeren lieten hun accountantsbureau de Minas-aangifte regelen. - Foto: Mark Pasveer

Veel boeren lieten hun accountantsbureau de Minas-aangifte regelen. – Foto: Mark Pasveer

Geheime afspraak met VLB

Elk jaar op uiterlijk 1 september diende de Minas-boekhouding bij Bureau Heffingen te zijn ingeleverd. Veel boeren lieten hun accountantsbureau de aangifte regelen. Zelf deden ze hun best om de gegevens tijdig bij hun accountant te krijgen, een aangifte over de datum kon immers een boete opleveren. Maar in 2002 bleek ineens dat Bureau Heffingen en de Vereniging van Agrarische accountantskantoren VLB een geheime afspraak hadden gemaakt over de aangifte van de Minas-boekhouding. De VLB-leden hoefden de Minasaangiften pas op zijn laatst op 16 september in te leveren, ruim twee weken na de officiële datum. Saillant detail: Bureau Heffingen vroeg VLB om de mond dicht te houden over de afspraak omdat anders iederéén later wilde aanleveren en dat was niet de bedoeling.

Onnodig veel boetes

De later-leveren-deal kwam er volgens de VLB op hun verzoek omdat men kampte met een capaciteitsprobleem. Kantoren hadden het erg druk gehad met de nasleep van de invoering van de euro en van een nieuw belastingstelsel. Volgens Bureau Heffingen had VLB echter aangegeven dat veel varkenshouders hun boekhouding te laat hadden ingeleverd en dat er onnodig veel boetes dreigden als de overheid niet een beetje soepel wilde zijn.

Beheer
WP Admin