Foto: Misset BoerenlevenAchtergrond

1975: boeren midden in het dorp

De foto is uit 1975. Waar hij precies is gemaakt, staat er niet op, alleen dat het om een overstroming ging.

Vroeger was het niet ongebruikelijk dat boerenbedrijven midden in het dorp lagen. Zo zaten ze dichtbij allerlei toeleveranciers en afnemers. Grond lag op afstand, buiten het dorp. - Foto: Misset

Vroeger was het niet ongebruikelijk dat boerenbedrijven midden in het dorp lagen. Zo zaten ze dichtbij allerlei toeleveranciers en afnemers. Grond lag op afstand, buiten het dorp. – Foto: Misset

Het water was gezakt; wat achterbleef was een hoop rommel. Het hooi is droog gebleven, dankzij de hoge hooimijten. Wat echter meer opvalt aan deze foto, is dat de boerderij tussen de woonhuizen staat. Die gemixte bebouwing is iets wat in die jaren al nauwelijks meer voorkwam. Agrarische bedrijven waren toen meestal al wel verplaatst naar gebieden buiten de bebouwde kom.

Toenemende grootschaligheid

Dat had te maken met de toenemende grootschaligheid. Vroeger liep een veehouder met enkele koeien gewoon over straat naar huis of naar het land. Met 10 dieren ging dat nog, maar met 24, het gemiddelde aantal per bedrijf in 1975, werd het een heel ander verhaal. Meer dieren betekende ook grotere stallen en dat paste niet meer tussen de woonhuizen. Boeren die vooruit wilden, vertrokken daarom uit het dorp, vaak naar grond die toch al van hen was.

Gedaanteverandering

Voor de dorpen betekende het een behoorlijke gedaanteverandering. De leeggekomen boerderijen werden gekocht door mensen ‘van buiten’ die niet gebonden waren aan het dorp. Van de boeren zagen ze niets. Zo kwamen bewoners letterlijk en figuurlijk verder van de agrarische bedrijvigheid af te staan. Maar voor boeren betekende de verplaatsing een kans. 20 jaar na deze foto was het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf al gestegen naar 46 en de groei was er nog lang niet uit.

Dit artikel is te lezen in Boerderij 38 van dinsdag 18 juni en is onderdeel van de rubriek Zo ging het toen

In de rubriek Zo ging het toen gaan we terug in de tijd. Boerderij bestaat al meer dan 100 jaar en aan de hand van foto's uit het archief kijken we naar de agrarische sector in de vorige eeuw. Benieuwd naar meer historie? Check het dossier Zo ging het toen.

Beheer
WP Admin