Foto: Misset BoerenlevenAchtergrond

1965: Kuilgras uit de silo hijsen

Met een laadschop wordt in 1965 kuilgras uit een hoge betonnen silo gehaald.

Dit systeem van inkuilen was de voorloper van de sleufsilo. Het gras werd na het maaien zonder voordrogen direct van het veld in ronde silo’s gestort. En waren varianten die met houten opzetstukken te verhogen waren, de silo op de foto heeft dat niet.

Het volgooien gebeurde vanaf de wagen die tegen de zijkant van de silo werd gezet. In de silo stonden mensen om het gras te verdelen. Tot zover het makkelijke deel. Het uithalen van het gras was heel wat lastiger. Het zat inmiddels stijf op elkaar gepakt en hoe lager men kwam, hoe hoger het over de rand gegooid moest worden. De laadschop was daarbij een uitkomst.Foto: Misset

Hoge loonkosten

Het inkuilen van gras nam halverwege de jaren 60 een grote vlucht. Kunstmest maakte meerdere sneden mogelijk en inkuilen vergde minder arbeid dan hooien. Dat kwam goed uit, want vanaf de jaren 50 werd het vinden van voldoende arbeidskrachten lastig. Mensen trokken naar de stad omdat daar meer te verdienen was.

Kostte een landarbeider in 1950 nog 50 guldencent per uur, in 1960 was dat opgelopen tot 1 gulden en in 1970 al tot ƒ 2,75. Dergelijke hoge loonkosten stimuleerden de zoektocht naar goedkopere manieren van voederwinning, zoals inkuilen. Gekuild gras bleek ook nog eens een hogere voederwaarde te hebben dan hooi en dat had gunstige effecten voor de melkproductie.

Dit artikel is onderdeel van de rubriek Zo ging het toen

In de rubriek Zo ging het toen gaan we terug in de tijd. Boerderij bestaat al meer dan 100 jaar en aan de hand van foto's uit het archief kijken we naar de agrarische sector in de vorige eeuw. Benieuwd naar meer historie? Check het dossier Zo ging het toen.