Toen deze foto in 1963 gemaakt werd, was deze werpradrooier al grotendeels van de akkers verdwenen. Veel boeren hielden hem echter achter de hand. Bij natte omstandigheden bleek hij namelijk beter bruikbaar dan de ‘moderne’ machines, zeker op kleigrond. - Foto: Misset BoerenlevenAchtergrond

1963: Aardappelen vlogen in het rond

Ten tijde van deze foto, gemaakt in 1963, was dit type rooier al een ouwetje. Het betrof een zogenaamde werpradrooier. Die werden al voor de Tweede Wereldoorlog gebruikt door boeren die zich zo’n stuk techniek konden veroorloven.

Een ronddraaiend rad bestaande uit een soort ijzeren vorken, woelde door de grond en wierp al draaiend met grond en al de knollen omhoog. Beide kwamen opzij van de trekker terecht in een behoorlijk brede lukraak-strook.

Voor men aan een nieuwe rij kon beginnen, moesten eerst al die weggegooide aardappelen opgeraapt worden. Anders zou de trekker er bij een volgende gang een laag grond van de nieuw losgewoelde rij overheen gooien.

Vangnet als probeersel

Het rooien mocht dan mechanisch gaan, het oprapen was in die jaren nog handwerk. Dat was op zich al arbeidsintensief; de brede werpstrook zorgde ervoor dat het niet bepaald sneller ging. En dus ging men aan het sleutelen en uitvinden.

Een vangnet achter de werpschijf was zo’n probeersel. De knollen bleven in het net hangen terwijl de grond erdoorheen viel, terug op het land. Of er werd een korf gemonteerd die dienst moest doen als zeef. Het bleef behelpen.

Doorbraak door voorraadrooiers

Een doorbraak kwam er met de komst van voorraadrooiers. Daarbij moet men niet denken aan de grote bunkerrooiers van nu. Met voorraadrooiers werden machines bedoeld die de omhooggewerkte knollen in één rij op het land legden. Zo waren ze veel sneller op te rapen. Het nadeel was dat er nog steeds veel arbeidskrachten bij nodig waren.

In de rubriek Zo ging het toen gaan we terug in de tijd. Boerderij bestaat al meer dan 100 jaar en aan de hand van foto's uit het archief kijken we naar de agrarische sector in de vorige eeuw. Benieuwd naar meer historie? Check het dossier Zo ging het toen.

Beheer
WP Admin