Foto: Misset BoerenlevenAchtergrond

1950: degelijke boerenkar vol vaste mest

Vaste mest zorgde voor veel werk en relatief weinig stikstof op het land. Er werd slordig mee omgesprongen.

Foto: Misset

Foto: Misset

Achter op deze foto staat geschreven dat hij in 1950 gemaakt is. Het is niet helemaal zeker of dit klopt, want karren zoals op de foto waren in 1950 al geen gemeengoed meer. Maar helemaal verdwenen waren ze ook niet. Er waren boeren die het paard vervangen hadden door een trekker, maar daar nog wel hun oude kar achter hingen.

Multifunctionele karren

Karren waren multifunctioneel. Je kon er aardappelen mee vervoeren, schoven graan, grond, van alles. Vaak was er de mogelijkheid om de wanden op te hogen met opzetstukken. Dan kon er nóg meer in.

De kar wordt op de foto gebruikt om vaste mest in te vervoeren. Die wordt naar het land gereden en daar in hoopjes neergelegd. Later zouden deze hopen handmatig verspreid worden, een heel karwei want de mest was, samen met stro en restanten hooi, na een lange winter verworden tot een stevige kluit die niet makkelijk uit elkaar te trekken was.

Kunstmest

Los van organische mest gebruikten boeren volop kunstmest. In de Noordelijke bouwstreek ging het om 61 kilo zuivere stikstof per ha grasland, in het westelijk veeweidegebied om 22 kilo. Onderzoekers uit die tijd verklaarden dat de verschillen kwamen door de beschikbaarheid van stalmest. Wie daar in 1950 genoeg van had, gebruikte minder kunstmest.

Maar helemaal 1 op 1 was het sommetje toch niet te maken. Veel stikstof uit de organische mest lekte in die tijd via de gierput of de mestvaalt de grond in of belandde niet op het land maar in de sloot.

In de rubriek Zo ging het toen gaan we terug in de tijd. Boerderij bestaat al meer dan 100 jaar en aan de hand van foto's uit het archief kijken we naar de agrarische sector in de vorige eeuw. Benieuwd naar meer historie? Check het dossier Zo ging het toen.

Beheer
WP Admin