Het idee achter de nieuwe, brede werktuigdrager van NeXat, is dat 95% van het perceel nooit wordt bereden. Het nieuwe concept ontvangt een gouden medaille van de organisatie van de Agritechnica-beurs. - Foto's: leveranciers. MechanisatieFoto

17 innovaties pakken prijzen op Agritechnica 2022

Het Duitse DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), organisator van de Agritechnica-beurs, maakte vandaag 17 innovatieprijzen bekend. De gouden medaille gaat naar NeXaT, voor een nieuw concept systeemtrekker.

De organisatie van de tweejaarlijkse mechanisatiebeurs Agritechnica in Hannover, het Duitse DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), maakt vandaag bekend welke innovaties worden bekroond met een gouden- of zilveren medaille (innovatieprijzen). Van de 164 inzendingen zijn er 16 goed voor een zogeheten zilveren medaille en één voor een gouden medaille. Die gouden medaille gaat naar NeXat.

Goud voor NeXat-systeemtrekker

Het Duitse NeXat GmbH, ontwikkelaar van de NeXaT-systeemtrekker, wint de enige gouden medaille. De NeXat is een bijzondere, 12 meter brede werktuigdrager op rupsen, die kan worden gebruikt voor grondbewerking, gewasbescherming en ook voor de oogst. Het idee achter de brede werktuigdrager is dat 95% van het perceel nooit wordt bereden.

Brandstofcellen

Opmerkelijk is de cabine, die 270 graden kan draaien, die wordt gebruikt om het werk van de in principe autonome machine in de gaten te houden, en voor het transport over de weg (in de lengterichting). De machine staat op vier elektrisch aangedreven rupsen, die voor het transport 90 graden omdraaien. Twee dieselmotoren leveren 545 pk, maar het voertuig is volgens de bouwers ontworpen voor alternatieve technieken, zoals brandstofcellen.

Te gebruiken als maaidorser

Ook opmerkelijk is dat de werktuigdrager gebruikt kan worden als maaidorser. Met de zogeheten NexCo-maaidorsermodule oogst de machine 130 tot 200 ton per uur. Er ligt hierbij een 5,8 meter lange axiale dorsrotor dwars op de rijrichting gemonteerd. Om te voorkomen dat er een ander voertuig (bijv. overlaadwagen) het perceel op moet, is de machine uitgerust met een bunker van 32 kuub. De machine lost dan op de kopakker met een capaciteit van 600 liter per seconde en dat duurt dan ongeveer een minuut.

Hieronder een overzicht van 16 uitgedeelde zilveren medailles.

De NeXat is een 12 meter brede werktuigdrager op rupsen, die kan worden gebruikt voor grondbewerking, gewasbescherming en voor de oogst.

Voor transport draaien de elektrisch aangedreven rupsonderstellen 90 graden, en dan rijdt de machine in de lengte richting.

De NeXat-werktuigdrager is ook te gebruiken als maaidorser: hierbij ligt een dorstrommel dwars op de rijrichting en zou er een 32 kuub grote graanbunker aanwezig zijn.

Krone wint een zilveren innovatieprijs met het ExactUnload-systeem op de GX-losbandwagen. Het idee is dat over een ingestelde lengte (bijv. kuillengte) exact gedoseerd gelost wordt, ongeacht de rijsnelheid (tot 3,5 km/u). De wagen lost sneller of langzamer wanneer nodig. Het systeem moet zorgen voor een goed verdeelde laag op een rijkuil, en de bijkomstigheid zou zijn dat de shovel of verdeeltrekker minder werk heeft, en sneller kan verdichten.

Bandenfabrikant Continental Ag komt met een innovatie om het lekrijden van banden tegen te gaan. Het Agro ContiSeal is een stroperig polymeer aan de binnenkant van een landbouwband, die een eventueel lek in het loopvlak (bijvoorbeeld van over een scherp onderdeel rijden) meteen afdicht. Het idee is dat je hiermee door kunt rijden, en het lek op een later, rustiger moment kunt laten repareren.

Claas ontwikkelde een stukje software (Terranimo) dat waarschuwt bij risico op bodemverdichting. Hierbij gebruikt de software de data uit een Cemos-hulpsysteem, waarbij de chauffeur het bodemtype en conditie invoert, en ook gegevens zoals aslast en bandenspanning. Die data worden gekoppeld aan Terranimo, een tool die bodemverdichting simuleert. Ook dynamische aslasten worden hierbij mee berekend.

Trekkerfabrikant Fendt (Agco) krijgt een zilveren medaille voor een luchtfilter waarvan de trekker herkent in hoeverre die vervuild is, en die de trekker automatisch reinigt zonder die te hoeven verwijderen. Het filter wordt zonnodig schoongeblazen met twee korte, krachtige luchtdrukpulsen van binnenuit. Het losgemaakte stof wordt losgemaakt en met een vacuüm uit de behuizing gezogen. De drukpulsen komen uit een apart persluchtreservoir dat door de compressor wordt gevuld met 12 bar.

Machinefabrikant Müthing presenteert de CoverSeeder. Hierbij wordt in één werkgang groenbemester gezaaid door de graanstoppel. De combinatie bestaat uit een sleepeg die zorgt voor fijne grond en stroverdeling. Dan volgt een klepelmaaier die stro en stoppels verkleint, en met de zuigkracht van de klepelrotor worden graankorrels en dergelijke verwijderd van het zaaibed. Dit gemaaide mengsel wordt óver het zaaielement getransporteerd. Er wordt dus gezaaid in de schone grond, afgedekt met organisch materiaal, en dan volgt een prismawals.

Machinefabrikant Rauch ontwikkelde samen met AgriCircle Ag een digitale service die machinegegevens (van de chauffeur) en weergegevens (van de radar) met elkaar combineert en op basis hiervan de begaanbaarheid van een perceel in kaart brengt (in rasters van 10 meter). De chauffeur krijgt een melding als de grond niet of slechts tot op zekere hoogte begaanbaar is. De applicatie geeft ook een voorstel voor bewerkingsvolgorde van percelen, rijpaden en waar op het perceel te beginnen. Het idee is dat grote bedrijven niet naar een ver weg liggend perceel hoeven te rijden om te kijken hoe een bewerking mogelijk is.

De Duitse machinebouwer Amazone kan voortaan veldspuiten leveren met een directe middeleninjectie. Het is volgens Amazone gemakkelijk en sneller om doseringen aan te passen. En het is hierbij volgens Amazone niet meer nodig om vooraf exact te bepalen hoeveel middel er nodig; als er beschermingsmiddel over is, kan dit terug in de originele verpakking.

Heinrich komt met een cameragestuurde schoffel die in de rij schoffelt door middel van draaiende/scheppende rotoren. Het is hierbij zaak dat er is gezaaid met een zaaimachine die exacte afstanden aanhoudt tussen verschillende planten. De Photoheyler zou een capaciteit hebben van 1 hectare per uur, waarbij het systeem zelf gewasrijen detecteert en de schoffel en trekker stuurt. De schoffelrotoren staan schuin gemonteerd, wat volgens de ontwikkelaars voorkomt dat plantjes worden ingegraven en de draaisnelheid wordt gecompenseerd aan de voertuigsnelheid. De rotor slaat onkruidplantjes uit de rij, en gooit die tussen twee naastliggende gewasrijen waar een traditionele schoffel die volgt ze begraaft of opnieuw ontwortelt.

Het Deense Fasterholt Maskinfabrik A/S krijgt een zilveren medaille voor het monteren van een 66 meter brede spuitboom op de rijdende haspel, waarmee nu tot een afstand van 1.000 meter kan worden bewerkt. Daarmee is het mogelijk om 8 hectare te irrigeren terwijl de machine hierbij niet hoeft te worden verzet.

New Holland kan met het zogeheten OptiSpread Automation System automatisch zorgen voor een juiste stroverdeling op de maaidorser, en houdt hierbij rekening met invloed van de wind. Dit lukt met 2D-radarsensoren aan weerzijden van de machine die de worp en snelheid van het stro detecteren. Als het strooibeeld niet meer juist is, dan wordt automatisch het toerental van de hydraulisch aangedreven invoerrotors verhoogd of verlaagd.

Claas heeft de Cemos-hulpsoftware voor maaidorsers uitgebreid. Er is nu een laserscanner leverbaar boven op de cabine van de maaidorser die de gewashoogte detecteert. Als chauffeur stel je de haspeldiepte en -afstand in, en als de gewashoogte veranderd, dan past Cemos automatisch de haspelinstellingen aan. De laser herkent spuitpaden, en wanneer de maaidorser op de kopakker arriveert, zorgt de laser dat de haspel hier het laatste graan ‘grijpt’. Ook de snijtafeldiepte wordt automatisch aangepast op basis een vibratiesensor.

New Holland wint een zilveren medaille met een nieuw stukje software voor balenpersen: de chauffeur stelt in hoe zwaar de balen moeten zijn, en de trekker zorgt hierbij automatisch voor een bijpassende rijsnelheid die past bij de gewenste mate van baalvulling. Dit gebeurt met een LiDAR-sensor die de zwaddikte vóór de trekker optisch detecteert. De trekker stuurt zelf over het zwad en past de rijsnelheid aan op de zwaddikte. De data worden gebruikt om voortdurend het baalgewicht te voorspellen, en automatisch de instellingen van het perskanaal, de voorperskamer en de rijsnelheid aan te passen.

De zogeheten RoboVeg Robotti combineert een Robotti-veldrobot van Agro Intelligence ApS met een broccoli-oogstrobot van RoboVeg Ltd. Er zijn hierbij twee motoren die gezamenlijk 104 kW leveren, waarvan 40 kW kan worden afgetapt via de aftakas. Een robotarm heeft drie seconde nodig om een broccoli te selecteren en deze te oogsten. Er is een capaciteit van 2.400 broccoliplanten per uur, terwijl de capaciteit volgens Robotti normalerwijs per persoon 300 tot 360 planten per uur zijn.

Auto’s hebben het soms al, en de Russische machinefabrikant Rostselmash bouwt het nu in maaidorsers: een sensor die het in de gaten heeft als de chauffeur tekenen van vermoeidheid vertoont. Het heet RSM Ok ID, en het scant het gezicht van de chauffeur. Als slaperigheid wordt herkend, dan klinkt een luide pieptoon en wordt de maaidorser automatisch stopgezet. Hiervoor worden de pupillen, het knipperen de hoofdpositie en de hartslag van de chauffeur gemonitord.

Het Zweedse Agtech 2030 komt met het Compaction Prevention System (CPS) dat waarschuwt voor bodemverdichting. Volgens de Zweden helpt de applicatie bij het plannen van werkzaamheden en helpt het een chauffeur om eventueel gebieden te vermijden. Het systeem houdt rekening met bewerkingsmethode, gewas en vegetatiestatus.

Reichhardt komt met SIS Remote. Dat is een geïntegreerd besturingssysteem voor het op afstand besturen van autonome landbouwmachines. Het werkt met radiografische besturing en Isobus-automatiseren, en volgens Reichhardt voldoet SIS Remote aan alle veiligheidseisen.

Beheer
WP Admin