Er komen nog altijd bedrijven met een automatisch melksysteem bij. - Foto: Peter Roek RundveeNieuws

166 bedrijven met melkrobot er bij

Het percentage bedrijven dat met een automatisch melksysteem werkt, groeit naar bij 30%.

In Nederland werkt nu 29,9% van de melkveebedrijven met een automatisch melksysteem. Aan het eind van het jaar 2021 waren er 4.679 bedrijven met een melkrobot. Dat zijn er 166 meer dan aan het eind van 2020. Dat blijkt uit cijfers van stichting KOM (Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties).

In totaal zijn er 775 melkinstallaties nieuw gebouwd, gerenoveerd of uitgebreid. Hierbinnen gaat het om 596 melkboxen van het automatisch melksysteem. De melkrobot is ook nog het enige melksysteem dat in absolute aantallen. De zij-aan-zijstallen, draaimelkstallen en singovers blijven in aantal vrijwel gelijk. Bij een krimpende markt (er zijn steeds minder melkveebedrijven) neemt hun markt aandeel dus nog wel enigszins toe.

Afname aantal grupstallen en tandemstallen

Er is nog altijd een duidelijke afname van het aantal grupstallen en tandemstallen. Hoewel de visgraatmelkstal nog altijd het meest gebruikt melksysteem is in Nederland, neemt het aantal bedrijven dat er mee werkt wel snel af. Eind 2021 waren er nog 4.776 bedrijven met een visgraatmelkstal. Dat is een afname van 366 bedrijven in een jaar tijd.

De 775 nieuwbouw, uitbreiding of renovatieprojecten zijn er 104 minder dan over 2020. Dat is een daling van 12%.

Beheer
WP Admin