14 cent voor niet gemolken kilo - Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

14 cent voor niet gemolken kilo

De vaste prijs voor de productievermindering van melk wordt €14 per 100 kilo. Er wordt 1,07 miljoen ton melk van de markt gehaald.

Dat blijkt uit het plan voor de productiebeperking in de zuivel, dat de Europese Commissie woensdag 20 juli heeft voorgelegd aan de lidstaten. De hoogte van de vergoeding kan door de lidstaten nog worden verhoogd met een eigen bijdrage. Nederland zal dat niet doen, omdat het kabinet daarvoor geen geld vrijmaakt, aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. Het plan is nog niet officieel bekendgemaakt, hoewel EU-landbouwcommissaris Phil Hogan dat maandag 18 juli wel aankondigde.

Op 19 september al inschrijven

Uit de voorgelegde plannen blijkt dat het de bedoeling is dat de eerste inschrijving voor de productievermindering (in de maanden oktober tot en met december) al op 19 september bij de Europese Commissie binnen moeten zijn. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van de aanvragen, die per melkveehouder moeten worden gedaan. De lidstaten vragen zich af of dat te realiseren is voor half september.

Op 17 oktober, 14 november en 12 december zouden de volgende inschrijvingen voor de daaropvolgende perioden van drie maanden plaats moeten hebben, als bij de eerste intekening het totale budget  (€150 miljoen) nog niet is toegekend.

Uitbetaling vergoeding start in januari 2017

De steun is bedoeld voor boeren die in een toekomstige periode van drie maanden in dit najaar of volgend voorjaar minder produceren dan in dezelfde periode van drie maanden in het voorgaande jaar. De uitbetaling van de vergoeding komt in de maanden nadat de productie is verlaagd, te beginnen in januari volgend jaar, aldus Brusselse bronnen. De controle daarop gebeurt door de lidstaten zelf (in Nederland RVO.nl).

De Europese Commissie zal per aanvraag een bepaalde hoeveelheid toekennen. Als op enig moment meer wordt aangevraagd dan er is te verdelen, wordt de toegekende productievermindering naar verhouding verminderd. Dat kan betekenen dat bij een productievermindering van bijvoorbeeld 10.000 kilo, er een betaling volgt voor 8.000 kilo.

Maximale druk op Nederland om productie te verlagen

Onduidelijk is ook of er extra eisen worden gesteld aan landen die hun productie hebben verhoogd. Hogan zei dat hij maximale druk zal uitoefenen op de landen die hun productie hebben verhoogd. Zonder namen te noemen was duidelijk dat hij onder ander doelde op Nederland, Polen, Ierland en Duitsland. Hij wil bovendien elke mogelijke maatregel gebruiken om te voorkomen dat de toegezegde €350 miljoen voor de lidstaten leidt tot hogere productie.

De vergoeding moet rechtstreeks vloeien naar de boeren die de productie verminderen. De tegemoetkoming komt niet toe aan zuivelcoöperaties of producentenorganisaties. Coöperaties en producentenorganisaties kunnen individuele boeren wel helpen bij de aanvragen.

Gestopte boer uitgesloten van regeling

Boeren die al gestopt zijn kunnen niet meedoen aan de regeling. De voorgestelde regeling heeft woensdag 18 juli in het overleg zo veel vragen en opmerkingen opgeroepen, dat de lidstaten is gevraagd die voor volgende week op schrift te stellen. Besloten is het overleg tussen de experts in het permanent comité voor de agrarische markten volgende maand voort te zetten.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin