Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

1 op 6 meldingen dierverwaarlozing terecht

In ongeveer 1 op de 6 meldingen van verwaarlozing van landbouwhuisdieren bleek in 2017 bij inspectie ter plekke ook daadwerkelijk sprake van een of meer overtredingen. Dat blijkt uit een overzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

In een persbericht stelt de NVWA dat dierenwelzijn vaak op orde is, maar dat er ook sprake is van ernstige overtredingen en schrijnende situaties. Het overzicht van de NVWA geeft cijfers over inspecties bij zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren.

Jaarlijks 2.100 meldingen

De NVWA krijgt jaarlijks ongeveer 2.100 meldingen van verwaarlozing van landbouwhuisdieren. De NVWA beoordeelt aan de hand van de meldingen of het noodzakelijk is ter plekke te gaan kijken. Dat gebeurt in ongeveer 40% van de gevallen. Bij de inspectie was er in 2017 in 41 % van de gevallen sprake van een of meer overtredingen. Vorig jaar was dat zo in 33% van de gevallen (1 op de 8 meldingen).

Geen representatief beeld sector

De NVWA inspecteert niet alleen naar aanleiding van meldingen van dierverwaarlozing. Op landbouwbedrijven met vee worden honderden inspecties uitgevoerd, die voor een deel gebaseerd zijn op risico-analyses van de NVWA. De geconstateerde nalevingspercentages per diersoort variëren van 56 bij vleeskuikens tot 98 bij nertsen. De NVWA zegt erbij dat de percentages geen representatief beeld geven van de sector, omdat er sprake is van risicogerichte en relatief kleine steekproeven.

Beheer
WP Admin