Veel kalveren komen om het leven door pneumonie. Nu blijkt dat bijna één op de vijf stierkalveren al pneumonie hebben als ze op het vleeskalverbedrijf aankomen. - Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Zo voorkom je pneumonie bij jonge kalveren

Bijna 20% van de stierkalfjes heeft al pneumonie bij aankomst op het vleeskalverbedrijf.

Bijna 20% van de stierkalfjes heeft bij aankomst op vleeskalverbedrijven al longontsteking ofwel pneumonie, een luchtweginfectie. Dat onderzocht het PneumoNEE-project, een samenwerking tussen faculteit diergeneeskunde en DGZ (Diergezondheidszorg Vlaanderen). 90% van deze dieren vertonen geen ziekteverschijnselen. Opmerkelijk is dat 90% van deze kalveren geen symptomen van pneumonie hadden. Bij deze dieren gaat het dus om een subklinisch verloop.

Veel kalveren sterven aan de gevolgen van pneumonie. Ongeveer 30% van de kalversterfte is te wijten aan de aandoening. Kalveren die een longontsteking doormaken lopen naar schatting drie tot vier keer meer risico om te sterven dan gezonde kalveren, meldt PneumoNEE. Dit loopt zelfs op tot acht keer bij chronische longontsteking.

De gevolgen van pneumonie zijn niet goedkoop. Studies tonen aan dat kalveren die een longontsteking hebben doorgemaakt, uiteindelijk acht kilo minder wegen. Bij meerdere longontstekingen kan dit zelfs oplopen tot 42 kilo. Een gemiddeld karkas weegt 170 kilo, dus het verlies aan gewicht en is aanzienlijk.

Beheer
WP Admin