Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Waterschap Limburg kondigt beregeningsverbod aan

Waterschap Limburg kondigt een verbod aan op het gebruik van oppervlaktewater. Het verbod gaat in op vrijdag 7 juni 12.00 uur en duurt tot uiterlijk 1 oktober dit jaar.

Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. Zo kan acute schade in beken tegengegaan worden en kan het zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer.

Waterschap Limburg houdt de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zo veel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren.

Beregeningsverbod niet alleen voor boeren

Het verbod op onttrekken van water geldt niet alleen voor de agrarische sector. Zo is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden.

Lees ook: Sproeiverbod op Veluwe en in deel Brabant

Beheer
WP Admin