Bestuursvoorzitter van FrieslandCampina Frans Keurentjes - Foto: Jan Willem van Vliet RundveeNieuws

Voorzitter FrieslandCampina: zet fosfaatreductieplan door

Bestuursvoorzitter van FrieslandCampina Frans Keurentjes roept de FrieslandCampina-leden op om ‘de uitgezette koers mee te blijven ondersteunen en het collectieve belang uit te blijven dragen. Centraal daarbij staat het behoud van de derogatie: nu en in de toekomst’.

Impliciet vraagt hij zijn leden geen verdere rechtszaken te starten tegen dat fosfaatreductieplan. Keurentjes doet zijn oproep op melkweb, het intranet voor melkveehouders van FrieslandCampina.

Keurentjes: “Als te veel melkveehouders gaan procederen met resultaat gaat dit ten koste van de haalbaarheid van de doelstelling van het fosfaatreductieplan. De effecten worden dan zo groot dat de melkveehouders die niet of nauwelijks zijn gegroeid in de afgelopen jaren, toch ook meer moeten gaan reduceren om de groep van de van de regeling vrijgestelde veehouders en bijbehorende GVE-reductiedoelstelling te compenseren. Dit is een niet wenselijke situatie.”

Bekijk de video van de website van FrieslandCampina waarin Keurentjes zijn oproep doet:


Keurentjes gaat in zijn oproep ook in op het recent ingevoerde jongveegetal. “Daarover is veel onrust ontstaan onder melkveehouders. De inzet van FrieslandCampina en sectorgenoten richting EZ is om een andere oplossing te bedenken voor het mogelijke jongveelek door aanpassing van of een alternatief voor het huidige jongveegetal. De inzet blijft ook om zoveel mogelijk te voorkomen dat er jongvee wordt afgevoerd naar niet-melkleverende rundveebedrijven, waardoor per saldo de fosfaatreductie in Nederland niet zou verminderen.”

Beheer
WP Admin