Partner
Foto: ANP VarkensPartner

Voorkom ventilatie (en andere) problemen

Klimaatbeheersing en ventilatie in stallen is cruciaal. Investeren in veiligheid door een goede inrichting en goed onderhoud is zó belangrijk, net als het testen van systemen.

Te vaak komt nog voor dat falende techniek de oorzaak is van brand en/of verstikking. Bij een defect ventilatiesysteem is het wettelijk verplicht dat een alarm- en noodsysteem in werking treedt. ‘Het is belangrijk dat varkenshouders vaker en met regelmaat hun alarmeringssysteem testen. Dat wordt veel te weinig gedaan’, zeggen John de Hoon, sectormanager Agro bij verzekeraar Interpolis en Ed Michelbrink van installatiebedrijf Michelbrink in Esbeek.

Zij merken dat het testen van ventilatie- en alarmsystemen en noodstroomaggregaten weinig en niet planmatig gebeurt. Dat geeft extra risico dat de apparatuur weigert bij storing. Volgens De Hoon kan het voor varkenshouders vervelend uitpakken als ze de apparatuur onvoldoende testen. “Ze krijgen geen seintje als het stalklimaat afwijkt van de ingestelde waarden”, zegt hij.

Bij een calamiteit kijkt een verzekeraar anders naar een schadeclaim, als de noodstroomvoorziening en de alarmering niet regelmatig zijn getest en de installatie achterstallig onderhoud heeft.

Veiligheid goed geregeld bij Van Limpt

Bij vleesvarkensbedrijf Van Limpt uit het Brabantse Reusel hebben ze de veiligheid goed geregeld. Bij nieuwbouw van een stal voor 1.350 zeugen kreeg veiligheid hoge prioriteit. Varkenshouder Koen van Limpt: “We willen er alles aan doen om brand of verstikking te voorkomen”.

Het besef dat de gevolgen van falende techniek enorm zijn, maakt dat over alle risico’s in het bedrijf goed is nagedacht en niet is bezuinigd op installaties en werkwijzen.

  • Een deel van de elektrische apparatuur staat in een aparte, brandvrije technische ruimte.
  • De stal heeft een brandmuur en is daarmee opgedeeld in twee compartimenten.
  • De stal kent compleet gescheiden luchtkanalen met twee keer twee luchtwassers.
  • Brandwerende deuren maken dat vuur minimaal zestig minuten tot één compartiment beperkt blijft.
  • Buizen en leidingen door de brandmuur heen zijn voorzien van speciale pasta en een manchet die bij een bepaalde temperatuur de buis afknelt.
  • De stal heeft een brandmeldinstallatie.
  • Bij klimaatuitval komt er direct alarm.
  • Een onmisbare back­up als de stroom uitvalt, is het noodaggregaat. Op het bedrijf staan twee aggregaten: één in de nieuwe stal en één voor de vleesvarkens.

Koen van Limpt. - Foto: Interpolis

Van Limpt: “Maatregelen worden niet genomen omdat het moet, maar omdat we er zelf het belang van inzien”. In dit redactionele artikel van Boerderij leest u het hele verhaal met Van Limpt.

Falen van alarmering

Zo goed als bij Van Limpt is het lang niet overal geregeld. Techniek is kwetsbaar. Een storing in de toevoer van elektriciteit is bijvoorbeeld een belangrijke oorzaak van uitval van regelapparatuur en falen van alarmering. Met alle gevolgen van dien. Interpolis raadt aan geregeld een (zomer)check te doen.

Peter van de Voorst, zelfstandig klimaatspecialist en voorzitter van het Klimaatplatform Varkens, wordt vaak ingeschakeld als het klimaat niet goed is. Hij signaleert dat controle en onderhoud van het ventilatiesysteem pas wordt gedaan als zich problemen voordoen, terwijl periodieke controle en onderhoud problemen kunnen voorkomen. Doe dus een goede zomercheck, luidt zijn advies. Lees in dit redactionele artikel van Boerderij het verhaal van een check die hij uitvoerde en wat hij signaleerde.

Volgens sectormanager bij Interpolis John de Hoon zijn varkenshouders huiverig met testen. “Varkenshouders zijn bang dat apparatuur schade oploopt door het testen.” (Lees ook het redactionele Boerderij-artikel ‘Alarmsysteem wordt te weinig getest’). Volgens Van Limpt is een van de zwakke schakels bij alarmering de alarmontvangst via mobiele telefoons. Bij Van Limpt maken ze nu gebruik van vijf nummers: vier mobiele telefoons via één mobiel netwerk en een vaste lijn. Daarnaast wordt de installateur gebeld als niemand opneemt.

Zelf checken

Specialisten inhuren voor zomerchecks is niet altijd nodig. Interpolis biedt naast hulp bij schade, ook preventief advies. Op de website van Interpolis staat informatie, met tips en checklisten; zie interpolis.nl/alarmering.

De Hoon zegt overall: “We helpen agrarisch ondernemers om schade te voorkomen of verminderen. Alles verzekeren is niet de oplossing. Investeer liever in veiligheid en continuïteit en verzeker bewust wat ertoe doet. Twijfelt u als ondernemer dan nog of het allemaal veilig genoeg is op uw bedrijf, dan is er altijd nog bijvoorbeeld de Verstikkingsschadeverzekering van Interpolis. Het hedendaagse boerenbedrijf is te kapitaalintensief geworden om risico’s te lopen.”

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen