Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Vleessector past inkoopvoorwaarden aan

De centrale organisatie voor de vleessector COV heeft haar inkoopvoorwaarden herzien. Met de nieuwe inkoopeisen komt de verantwoordelijkheid voor het schoon en gezond aanleveren van slachtdieren te liggen bij de veehouder en handelaar.

De leden zijn donderdag akkoord gegaan met dit voorstel. Halverwege dit jaar werken alle COV-leden met de nieuwe inkoopvoorwaarden. De inkoopeisen vormen de basis. Slachterijen mogen daarboven nog aanvullende inkoopeisen hanteren.

Met de nieuwe inkoopregels wil de COV de verantwoordelijkheid voor het product neerleggen bij eerdere schakels in de keten, als het daar is misgegaan. Een voorbeeld is vlees van dieren die besmet veevoer hadden gegeten. Voor een varkenshouder geldt dat hij moet voldoen aan alle eisen van de salmonellamonitoring. Voor veehouders die meedoen aan een ketenkwaliteitssysteem zal er niet veel veranderen, werd op de vergadering gezegd.

Beheer
WP Admin