Foto: Theo Galama RundveeVideo

Video | Toekomstboer Bas: ‘Nieuwe stal om bedrijf toekomstbestendig te houden’

In Herreveld heeft de familie Stoltenborg een nieuwe melkveestal gebouwd voor 140 stuks melkvee. Een compacte stal met melkrobots zodat één persoon het werk rond kan zetten.

De afgelopen tien jaar is de familie druk bezig geweest met het bedrijf toekomstbestendig te maken tot het bedrijf dat er nu staat.

Beheer
WP Admin