AlgemeenOpinie

Veiliger op weg met een bumper

Loonwerkersorganisatie Cumela neemt het voortouw om de veiligheid van landbouwtrekkers in het verkeer te vergroten.

Op initiatief van de belangenbehartiger van de Nederlandse loonwerkbedrijven wordt een praktijktest gedaan met veiligheidsbumpers op trekkers.

In 2011 is al eens een eerste praktijktest met trekkerbumpers uitgevoerd. Dat betrof toen één type dat door elf loonwerkers onder praktijkomstandigheden werd beproefd. Komend jaar worden vier verschillende versies door acht loonwerkers in Oost- en West-Nederland getest.

Het is een goede zaak dat inmiddels meer fabrikanten zich hebben gestort op de ontwikkeling van bumpers die de verkeersveiligheid vergroten. Landbouwmachines zijn de laatste jaren in rap tempo breder en hoger geworden. Bovendien is de snelheid waarmee de voertuigen zich verplaatsen ook steeds hoger geworden. Daarmee is het gevaar voor medeweggebruikers ook toegenomen.

Elk initiatief om de risico’s bij botsingen tussen landbouwmachines en overige weggebruikers als automobilisten en fietsers te beteugelen is dan ook zeer toe te juichen. Een praktijktest is een eerste stap, maar het wordt ook tijd dat op grotere schaal vooruitgang wordt geboekt op dit terrein. In dit licht zouden meer partijen zich sterk moeten maken om hulpmiddelen te ontwikkelen en te stimuleren die de verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen op de openbare weg vergroten. Elke keer dat voorkomen kan worden dat een fiets of een auto onder een trekker of werktuig schiet, is pure winst.

Beheer
WP Admin