Staatssecretaris Martijn van Dam</p> <p><em>Foto: ANP</em> AlgemeenOpinie

Veeteeltcommissie lijkt dekmantel

Zelfs voor kopstukken in de landbouw als LTO-voorzitter Albert Jan Maat en NVV-voorzitter Ingrid Jansen kwam het als een complete verrassing: de speciale ‘veehouderijcommissie’ van staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam.

De commissie heeft als opdracht met concrete maatregelen te komen om de Nederlandse veehouderij te verduurzamen, het imago te verbeteren en tegelijk het rendement te verhogen. Een welbekende wensenlijst, waar menig werkgroep en commissie (onder andere commissie-Van Doorn) – met deskundigen en visionairs uit de sector – hun tanden al eens in hebben gezet én stukgebeten.

Duurzaam, diervriendelijk en rendabel boeren gaan in de praktijk moeizaam samen in de liberaliserende markten. De varkenshouderij doet daar nu een poging toe in het traject Vitale Varkenshouderij.

Nut en samenstelling commissie

Wat kan een commissie veeteelt hier nog aan toevoegen? Een commissie met een VVD-lobbyist (Ed Nijpels) en PvdA-coryfee (Felix Rottenberg), een voorzitter van een jongerenbeweging (Joszi Smeets) en een bankdirecteur (Ruud Huirne). Terecht dat de verontwaardiging in de sector groot is over zowel het nut als de samenstelling van de commissie, zonder afgevaardigden uit de agribusiness en boerenvoorlopers.

Heeft Van Dam ander doel?

Het is zo’n merkwaardige oprisping uit de krochten van de Haagse politiek, dat het de suggestie wekt dat Van Dam wellicht een ander doel heeft. Wil hij de intensieve veehouderij veel harder aanpakken, dan kan je inderdaad de sector er maar beter buiten laten.

Beheer
WP Admin