Foto: Fotopersbureau Dijkstra AlgemeenNieuws

Veehouderij moet tot volgend jaar wachten op Aerius

Er is geen inschatting te maken voor hoeveel veehouderijbedrijven, de maandag weer operationeel geworden rekentool, Aerius niet bruikbaar is ter onderbouwing van een aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens RIVM kan niet gesteld worden dat Aerius Calculator zo is ingericht dat veehouderijbedrijven er nauwelijks gebruik van kunnen maken. Volgens het instituut in Bilthoven is de huidige calculator niet geschikt voor de berekening van stikstofemissie uit verticale mechanische ventilatie, zoals luchtwassers.

Onder het Programma Aanpak Stikstof, dat door de Raad van State buiten werking is gesteld, werden dergelijke emissies ook niet berekend.

Nieuwe versie Aerius calculator volgend jaar beschikbaar

In de Aerius calculator wordt ook de invloed van gebouwen op de depositie van stikstof in kwetsbare natuurgebieden niet berekend. De tekortkomingen van de calculator zijn geen reden om de huidige versie niet in gebruik te stellen. RIVM is bezig met de vervolmaking van het systeem. De verwachting is dat een nieuwe versie van de calcualtor, die volledig toepasbaar is – ook voor veehouderijbedrijven, in het eerste kwartaal van volgend jaar beschikbaar is.

Beheer
WP Admin