RIVM inventariseerde gezondheidsrisico's van wonen in de buurt van een veehouderij. Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Uitstoot veehouderij op lijst gezondheidsrisico’s

Hormoonverstorende stoffen en antibiotica die via meststoffen in bodem en water terechtkomen, blijven een milieugezondheidsrisico.

Dat blijkt uit een inventarisatie van volksgezondheidsinstituut RIVM naar mogelijke risico’s op het gebied van leefomgeving en gezondheid.

De wetenschappelijke signalen over de milieugezondheidsrisico’s worden op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in kaart gebracht, zodat het ministerie vroegtijdig en gestructureerd zicht heeft op deze risico’s om tijdig te kunnen handelen.

Gewasbeschermingsmiddelen

Naast hormoonverstorende stoffen, antibiotica en resistente bacteriën in bodem en water vormen ook de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen een risico voor de volksgezondheid. In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een landbouwperceel. De uitstoot van fijnstof wordt ook als risicopunt genoemd. Dat geldt ook voor de toename van het gebruik van biobrandstoffen.

Ontworming en coccidiostatica

Het risico van ontwormingsmiddelen en het gebruik van coccidiostatica (antibiotica) in de pluimveehouderij werden in 2012 en 2013 gemeld, maar deze zijn vervallen omdat er geen risico voor de volksgezondheid is. Het is aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te bepalen of extra maatregelen nodig zijn.

Beheer
WP Admin