Partner
Foto: KWS Benelux RundveePartner

Tijdig herkennen én behandelen van onkruid en schade in mais essentieel

Extreem weer met veel regen heeft de maiszaai vertraagd, waardoor een korter groeiseizoen dreigt. Kies voor zeer vroege rassen en gebruik tools als ‘Onkruidherkenning’ en ‘Schadebeeldherkenner’ in myKWS voor monitoring en onkruidbestrijding.

De extreme weersomstandigheden waarbij in korte tijd veel regen viel, zorgden afgelopen weken voor plassen op het land en een kletsnatte bodem. Degenen die hun mais nog moeten zaaien, zien hiermee hun plannen in het water vallen en de zaai nog verder opschuiven.

Om opbrengstverliezen door een korter groeiseizoen te voorkomen, of in ieder geval zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijker dan ooit om goede afwegingen te maken bij de start van de zaai tot aan de oogst. Dit begint bij de keuze voor zeer vroege rassen met een FAO tot 210. Doordat deze rassen minder groeidagen nodig hebben, komen zij in kortere tijd tot een goede afrijping. Hier stopt het echter niet. Zorg dat ook tijdens het seizoen, in de diverse groeistadia, het gewas goed gemonitord wordt en onkruiden en schade tijdig herkend en behandeld worden.

De tools ‘Onkruidherkenning’ en de ‘Schadebeeldherkenner’ in uw myKWS-account kunnen u daarbij helpen. Mocht u door de slechte omstandigheden toch moeten besluiten tot overzaai, dan biedt de KWS Maiszaadservice – die in dit geval 50% korting geeft op geselecteerde rassen – uitkomst.

Onkruidbestrijding

Onkruid simpelweg laten staan is geen optie, want in dit geval gaat de onkruidplant met de maisplant de concurrentie aan en onttrekt vocht en nutriënten uit de bodem. Dat leidt tot minder voeding voor de maisplant. Ook kunnen maisplanten als gevolg van een grote onkruiddruk overwoekerd worden en letterlijk en figuurlijk in de schaduw komen te staan. Het gebrek aan licht en het voedingstekort leidt tot een lagere opbrengst en voederwaarde. Een tijdige en juiste onkruidbestrijding in mais is dus ontzettend belangrijk.

Een onkruidbestrijding uitgevoerd tussen het derde en vijfde bladstadium geeft normaal gesproken het beste resultaat. De op het perceel aanwezige onkruiden bevinden zich nog in een relatief jong stadium, waardoor vaak een wat lagere dosering van het onkruidbestrijdingsmiddel volstaat. Bovendien wordt door de bespuiting in dit stadium een mogelijke groeiremming van het maisgewas zoveel mogelijk voorkomen.

Beter zicht krijgen op de verschillende onkruiden en het stadium waarin deze zich bevinden, zodat onkruiden op uw maisperceel tijdig en effectief bestreden kunnen worden?

Maak gebruik van de gratis myKWS-tool ‘Onkruidherkenning’.

Schade herkennen

Het natte voorjaar heeft de slakkenpopulatie een enorme boost gegeven. Dat geeft in diverse teelten problemen, ook in mais. Of het nu gaat om slakkenschade, opkomstproblemen of plagen in de teelt, het is altijd essentieel om schade tijdig op te merken. Zo kan hierop in een vroeg stadium geanticipeerd worden, voordat de schade tot onomkeerbare gevolgen leidt.

De myKWS Schadebeeldherkenner kan hierbij van dienst zijn. Deze praktische tool geeft een uitgebreid overzicht van de belangrijkste schadebeelden in mais, zodat u deze snel herkent. Na het selecteren van een ontwikkelingsfase krijgt u een overzicht van de verschillende, mogelijke schades die in deze groeifase kunnen optreden. De tool toont een beschrijving, schadedrempels én advies over welke maatregelen het beste getroffen kunnen worden om de betreffende schade of ziekte tegen te gaan.

Maak gebruik van de gratis myKWS-tool ‘Schadeherkenner’.

Garantie met de KWS-maiszaadservice

Mocht u door schade toch tot herzaai van het perceel moeten overgaan, dan komt u via de KWS Maiszaadservice mogelijk in aanmerking voor een korting van 50% op geselecteerde rassen. Hiervoor moet u uw percelen met KWS-mais uiterlijk 7 dagen na zaai geregistreerd hebben in myKWS.

Deze service is uitsluitend van toepassing op de volgende rassen: KWS Nevo, KWS Emporio, KWS Curacao, KWS Arturello, Papageno, Megusto KWS, Benedictio KWS, KWS Johaninio, Genialis KWS, KWS Corazon, Haiko, KWS Camillo en KWS Monumento. Dit betekent dat u zowel voor de eerste als voor de tweede inzaai na het ploegen gekozen moet hebben voor één of meerdere van voorgenoemde rassen. De service geldt niet voor eco-zaden.

Beheer
WP Admin