Door het droge weer van de afgelopen tijd is het uitrijden van drijfmest op grasland weer mogelijk. - Foto: Martijn ter Horst RundveeNieuws

Temperatuursom 400 graden bijna overal bereikt

De temperatuursom ligt in het midden en westen van het land al tegen of boven de 400 graden.

Alleen langs de oostgrens ligt de temperatuursom nog tussen de 350 en 375 graden. In het Midden ligt deze al tegen de 400 en in het Westen is de grens van 400 graden al ruim gepasseerd. Bij temperatuursom 300 konden de graspercelen met bestemming beweiden al voorzien worden van kunstmeststikstof. Het advies is om bij 400 graden de graspercelen met bestemming maaien te strooien met kunstmeststikstof.

Uitrijden drijfmest

Veehouders die een gedeelde gift wilden geven met voorjaarsmeststoffen konden al vanaf 180 graden startten. Die temperatuursom was al vroeg, half februari, bereikt. Dat kwam vooral doordat januari bovengemiddeld zacht was. De eerste weken van februari waren ook zacht, maar ook dermate nat dat de draagkracht van veel gronden zo laag was dat deze geen machines verdroegen. Daardoor liep ook de bemesting met organische mest op veel plekken flinke vertraging op. De laatste weken is de draagkracht onder helder en droog weer, met vorst in de nacht snel verbeterd. Nu kan op nagenoeg elk perceel wel worden gereden. Ook de drijfmest wordt nu volop uitgereden op grasland.

Foto: 2

Beheer
WP Admin