RundveeNieuws

Superhoge heffing voor melkveehouderij

Zoetermeer – De superheffing over melkjaar 2013/2014 is uitgekomen op een recordbedrag van €132 miljoen. De melkveehouders hebben het quotum overschreden met 474 miljoen kilo melk. Dit blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hoeveel de zelfzuivelaars over het quotum hebben gemolken is nog onbekend, hiervan zijn nog niet alle leveringen bekend.

In totaal werd 4 procent meer melk geleverd dan in melkjaar 2012/2013, toen werd het quotum uiteindelijk niet vol gemolken. Met zo’n 17.000 melkveehouders in Nederland komt de gemiddelde boete per melkveehouder op €7.765 uit.

De Europese Unie heeft superheffing in 1984 ingevoerd. De melkproductie lag op een dermate hoog niveau dat er veel meer aanbod dan vraag was met de bekende boter- en poederbergen tot gevolg.

In de loop der jaren is het quotum bijna altijd overschreden. De superheffing heeft de Nederlandse melkveehouderij sinds de invoer €949 miljoen euro gekost. In drie melkjaren (2000/2001, 2005/2006 en 2012/2013) werd het melkquotum niet vol gemolken.

De superheffing die de melkveehouders dit jaar moeten betalen is veruit het hoogst sinds de invoer van het melkquotum in april 1984. Tot nu toe gold het jaar 1988/1989 als recordjaar, toen moest de Nederlandse melkveehouderij omgerekend €91 miljoen aan superheffing betalen. In dat jaar werd 271 miljoen kilo melk meer geleverd dan het toenmalige melkquotum.

Inmiddels is op 1 april is het nieuwe en tevens laatste melkjaar voor de superheffing ingegaan. Na april 2015 komt het melkquotum te vervallen en wordt de sector niet meer gestuurd door de productiebeperking. Het nieuwe melkjaar is net begonnen, maar ook nu lijkt de melkveehouderij af te stevenen op een flinke overschrijding. Melkveehouders willen na het wegvallen van de melkquotering vanaf april 2015 meteen volop kunnen melken. Om hierop voor te sorteren hebben veel melkveehouders hun stallen uitgebreid en is meer vee aangehouden. Nu meer vee afstoten of de melkgift beperken door anders te voeren heeft veelal gevolgen voor de lange termijn. Daarom willen veel melkveehouders niet te grof ingrijpen en nemen ze superheffing of betalen voor melkquotum vaak voor lief.

Beheer
WP Admin