Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Solynta oogst pootgoed uit aardappelzaad

Voor het tweede jaar op rij heeft aardappelveredelingsbedrijf Solynta bij en in samenwerking met Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder uit het Zeeuwse Wilhelminadorp een veldproef aangelegd van hybride aardappelen. Het streven is een commercieel interessant aardappelras te ontwikkelen waarvan uit zaad, dat bacterie-, virus- en schimmelziektevrij is, pootgoed te telen is.

Ook aan kiemkracht hoeft het niet te ontbreken, zoals deze tray met aardappelplantjes die dit voorjaar werden uitgeplant, laat zien.

Het uit zaad geteelde pootgoed van dit nummer doet niet veel onder voor traditioneel geteeld pootgoed. Foto's: Anton Dingemanse

De in de kas opgekweekte plantjes zijn in het voorjaar met een aangepaste koolplanter in vooraf gefreesde ruggen geplant.

De aardappelplantjes direct na het uitplanten.

Begin juli deed de NAK een routinecontrole op quarantaine-afwijkingen. Er werd niets verontrustends aangetroffen.

De bloei geeft al een duidelijke indicatie van zaadvastheid. Dit zijn van voor naar achter drie verschillende nummers die elk hun eigen bloemkleur hebben.

Het gewas is inmiddels gedood en wordt nu gerooid. Omdat planten en oogsten een grote nauwkeurigheid vergt, wordt dit door eigen personeel van Solynta gedaan. De KMWP was verantwoordelijk voor de gewasbescherming tijdens de groei.

Het pootgoed wordt gerooid met een VSS AMAC VR 1700. De basis is een pootgoed voorraadrooier die door VSS machinebouw is aangepast voor het oogsten van proefvelden.

De aardappelen gaan via twee zeefmatten direct in kistjes. Achterop de rooier staan medewerkers van Solynta die het pootgoed uitlezen op tarra.

De inhoud van de kistjes wordt bijeengevoegd in een kistje. Soms levert een nummer zoveel pootgoed dat het maar net in een kistje kan.

Elk kistje met pootgoednummer wordt gelabeld en gedocumenteerd om later bij het laboratoriumonderzoek vergissingen uit te sluiten.

De kistjes met de verschillende pootgoednummers worden op pallets gezet en in de schuur verzameld voor vervoer naar de hoofdvestiging van Solynta.

Agronoom Michiel de Vries bekijkt een kistje pootgoed uit zaad. Solynta heeft laten zien dat het in twee jaar een hybride kan maken met dubbele phytophthora-resistentie. Als bij deze test-hybride uit zaad een commercieel interessante blijkt te zitten, dan kan dat als resistent ras op de markt komen.

Beheer
WP Admin