Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Schouten stuurt nieuwe mestregels naar Kamer

Onder andere informatie over het eerder inzaaien van vanggewassen en langere uitrijperiode.

Minister Schouten heeft 2 ontwerpbesluiten voor wijzigingen van de mestregelgeving naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijzigingen zijn al eerder aangekondigd. Het betreft aanpassingen van het Besluit gebruik meststoffen (BGM) en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (UMW) ter uitvoering van het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn voor de jaren 2018-2021.

Eerder inzaaien vanggewassen

De wijzigingen gaan in per 1 januari 2019 of later en gaan onder meer over het eerder inzaaien van vanggewassen na mais op zand en löss, de langere uitrijperiode voor vaste strorijke mest op grasland op klei en veen en de verschuiving van de uitrijperiode voor drijfmest op bouwland. Andere aanpassingen gaan over het scheuren van grasland die in principe ook ingaan per 1 januari 2019.

Strengere eisen scheuren grasland

Voor derogatiebedrijven gelden echter al dit jaar strengere eisen voor het scheuren van grasland. Bij scheuren na 31 mei voor graslandvernieuwing op zand en löss geldt een korting van 50 kilo stikstof op de stikstofgebruiksnorm per hectare. In 2019 komt er een korting van 65 kilo stikstof per hectare als grasland wordt gescheurd voor de teelt van mais op zand en löss. Meer info over derogatie een aanmelden op RVO.nl.

Beheer
WP Admin