Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Schouten: Pure Graze geen oplossing ganzenschade

Het Pure Graze-systeem draagt niet wezenlijk bij aan vermindering van schade door ganzen. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), ziet wel voordelen voor biodiversiteit, bodemecologie en bodemstructuur.

Dat schrijft de minister op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer, die om een reactie had gevraagd op een brief van de Dierenbescherming over de toepassing van Pure Graze.

Aanleiding hiervoor was een rapport van het Bureau Altenbrug en Wymenga in opdracht van de Dierenbescherming. Volgens de Dierenbescherming kan toepassing van het systeem de schadeproblematiek van ganzen beperken, zonder tot afschot te hoeven overgaan.

Boer beslist zelf over inpasbaarheid Pure Graze

Schouten vindt het een beslissing voor de boer in hoeverre het systeem inpasbaar is in de bedrijfsvoering. “Daarbij spelen ook andere elementen een rol, zoals voedingswaarde en graslandmanagement”, zegt de minister. Zij prijst de inspanningen van de Dierenbescherming om te zoeken naar oplossingen in ‘lastige dilemma’s die zich voordoen in de agrarische bedrijfsvoering en het omgaan met de natuur’.

Beheer
WP Admin