Foto: Henk Riswick VarkensFoto

Scherp varkens voeren met enkelvoudige producten

Vleesvarkenshouder Jan Willem Lammers in Aalten (Gld.) realiseert voerkosten van 53,7 cent per kilo groei. Dat lukt hem door scherp inkopen van enkelvoudige voeders en zijn varkens te voeren met wei.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Naast opslag in silo s worden de enkelvoudige producten opgeslagen in sleufsilo s. Zoals hier de recent geloste vracht ontsloten rogge. Deze sleufsilo wordt met een zeil afgedekt.

Jan Willem Lammers (42) houdt in Aalten (Gld.) 4.000 vleesvarkens onder het concept Varkens op z'n best (VOB). Hij wil met de inkoop van enkelvoudige producten, goede resultaten draaien met lage voerkosten. Hiervoor heeft hij flink geïnvesteerd in het voersysteem. - Foto's: Henk Riswick

De vleesvarkens liggen in afdelingen met 220 dieren. Elke 14 dagen komen er 440 dieren op het bedrijf en legt Lammers de beren en gelten apart op in een afdeling. De hokken met plateaus zijn met poortjes geschakeld. De varkens leven in groepen van 55 dieren in vier hokken met twee brijbakken.

Voor de inkoop van enkelvoudige producten zijn er meerdere silo s met een inhoud van 36 ton. De vierkante silo heeft Lammers opgekocht van een fietsstoeltjesfabriek. In de silo's werden de plastic korrels voor het fabriceren van de stoeltjes opgeslagen.

De varkens krijgen naast een mengsel van droogvoer, wei op de nippel in de brijbak met het nippelmixsysteem. Nu staan er drie silo s voor de opslag van wei op het erf.

Elke dag voert Lammers 22 ton wei aan de varkens. Dat betekent dat er regelmatig vrachtwagens op het bedrijf komen om wei te lossen. Andere producten die Lammers met het nippelmixsysteemkan voeren zijn momenteel financieel niet aantrekkelijk.

De lage voerkosten per vleesvarken realiseert de varkenshouder door op het juiste moment enkelvoudige producten in te kopen die kostentechnisch interessant zijn. Het rantsoen bestaat uit CCM, gerstekruim, chips, soja, ontsloten rogge en aanvullend krachtvoer. De soja wordt opgeslagen in een silo en gaat via de shovelbak in de menger.

De varkens van Lammers zijn ultieme kringloopdieren. Ze zijn dol op chips, met name Pringles.

Losse grondstoffen als chips, CCM, soja en rogge kiept Lammers met de shovel in een vaste verhouding in de kegelmenger. De weeglijst ligt op de shovel. De kleinste hoeveelheid die de varkenshouder laadt, is 500 kilo.

Boven op de zolder staat de portiemenger, met een inhoud van 35 kilo. Deze zorgt voor het juiste rantsoen. Vijf aanvoervijzels lopen vanaf de silo s en menger richting de portiemenger. De portiemenger heeft een nauwkeurigheid van 100 gram, maakt gebruikt van twee loadcellen en kalibreert zichzelf. Per voerbak maakt de menger een portie voer aan en verstuurt deze.

In de stal zijn vier voercircuits aangelegd van elk 250 meter lengte. Drie keer per dag krijgen de varkens een nieuw portie voer in de bak.

Doordat het rantsoen veel enkelvoudige producten, waaronder CCM bevat, wordt drie keer per dag gevoerd. Op die manier wil de vleesvarkenshouder ontmenging en brugvorming in de voerbakken voorkomen en een hoge voeropname realiseren met een lage kostprijs.

Lammers stelt elke dag de brijvoerbakken bij. In het begin staat de bak iets meer open, zodat de dieren voldoende voer krijgen en wennen aan de voerbak. Per ronde hebben de varkens een voorkeursbak en dat is niet altijd dezelfde bak in het hok , zegt Lammers.

Aan de hand van de voeropname stelt de varkenshouder ook de grootte van de porties per bak bij in de voercomputer. In de brijbak zit ook de nippel van het nippelmixsysteem waaruit de varkens wei krijgen.

Naast onbeperkt water krijgen de varkens alleen wei op de nippel in de brijbak. Andere producten die Lammers met het nippelmixsysteem kan voeren, zijn prijstechnisch nu niet gunstig. Vanuit de opslagsilo s buiten gaat de wei richting een menger.

Om problemen met verstoppingen van de nippels te voorkomen heeft Lammers zelf een oplossing bedacht om de grovere delen in de wei te laten bezinken. De wei gaat eerst door dit bezinkvat voordat het richting de afdelingen gaat. Het eigen ontwerp van Lammers verhelpt 90% van de storingen. Aanvoer van wei gaat via de onderkant van het vat, de uitvoer gaat via bovenkant van het bezinkvat. Daar is ook nog een fijner filter in de buis gemonteerd.

De stal is inmiddels 12 jaar oud, maar van binnen is daar niet veel van te merken. De cedntrale gang is schoon, met gecoate vloeren. Er zijn verschillende kleuren overalls en bij elke afdeling ander hoort ander schoeisel, kenmerken van deelname aan het HyCare-programma.

De varkens doen het goed op het rantsoen, met een VC van 2,38 en 53,7 cent voerkosten per kilo groei.

Beheer
WP Admin