Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Schapen – en geitensector krijgt steun

Schapen- en geitenhouders kunnen in de toekomst rekenen op steun van de Europese Unie. Aanbevelingen om de veehouders tegemoet te komen in het versterken van hun economische situatie zijn door het Europees Parlement aangenomen.

Een van deze voorstellen houdt in dat geiten- en schapenhouders in de toekomst compensatie moeten kunnen krijgen door schade die een wolf heeft veroorzaakt. Daarnaast heeft resistentie tegen antibiotica en vaccinatie tegen dierziekten zoals Q-koorts de aandacht van het Europees Parlement.

Geld voor weidegang

Verder ziet het Europees parlement graag dat het ook in de toekomst mogelijk is voor boeren uit beide sectoren om rechtstreekse betalingen te ontvangen. Boeren die hun schapen en geiten inzetten voor beweiding moeten daar ook extra voor beloond worden, aldus de Europarlementariërs.

Beheer
WP Admin