Onder het nieuwe GLB tellen landschapselementen, zoals sloten of houtwal, ook mee als subsidiabele grond. RVO waarschuwt voor dubbelclaims. - Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

RVO: oppassen met dubbelclaims landschapselementen

RVO adviseert boeren op te letten met dubbelclaims van landschapselementen onder het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

RVO-adviseur Ruud Schippers voorziet dat die er best gaan komen, zo zei hij tijdens een webinar van de uitvoeringsorganisatie over de nieuwe systematiek rondom de landschapselementen.

Schouwpad wel, kavelpad niet

Onder het nieuwe GLB tellen landschapselementen (onder bepaalde voorwaarden) ook mee als subsidiabele grond. Dat betekent dat boeren ook over dit areaal de basispremie kunnen ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om sloten, bomen, singels, heggen en kleine bosjes. Die moeten op landbouwgrond liggen of hieraan grenzen. Ook een schouwpad telt mee; kavelpaden niet.

Kans op dubbelclaims bij sloten

In tegenstelling tot gewone percelen zijn er bij vooral sloten bijna altijd twee gebruikers. Wie landschapselementen in eigendom heeft of pacht, of toestemming heeft van de eigenaar of verpachter, mag deze opgeven.

RVO adviseert boeren afspraken te maken over hoe ze landschapselementen opdelen wanneer er sprake is van twee eigenaren/gebruikers. In het systeem zijn twee mogelijkheden om bijvoorbeeld een sloot te splitsen: op de kadastrale grenzen of in het midden opdelen. RVO adviseert boeren in dat geval ‘af te knippen’ op de kadastrale grens.

Landschapselementen in Mijn Percelen

Vanaf 1 februari is een nieuwe kaartlaag in ’Mijn Percelen’ op de RVO-website beschikbaar en kunnen bedrijven hiermee aan de slag. Op de nieuwe kaartlaag valt te zien welke landschapselementen zich in de directe omgeving van jouw bedrijf bevinden en kun je deze ‘toevoegen’ aan je bedrijf.

Peildatum landschapselementen is 15 mei

15 mei is de peildatum voor de landschapselementen. Boeren moeten die dan tot hun beschikking hebben om deze mee te kunnen tellen. Qua afstand tot het perceel is er een klein beetje speling: landschapselementen kunnen opgegeven worden als de afstand tussen het element en de landbouwgrond minder dan 5 meter is.

Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden. Een bos van meer dan 1,5 hectare mag bijvoorbeeld niet opgegeven worden, net als een watergang van meer dan 10 meter breed.

Reacties

Beheer
WP Admin