Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

RVO onderzoekt boetes bij bezwaren nog

RVO.nl onderzoekt nog hoe om te gaan met veehouders waarvan de gegevens niet tijdig zijn bijgewerkt in het kader van het fosfaatreductieplan.

Afgelopen week gaven zo’n 250 veehouders in een Boerderij-enquête aan dat hun gegevens bij ZuivelNL niet klopten, ook na herhaaldelijk melden. Deze veehouders vrezen dat er onterecht een boete op hun melkgeld wordt ingehouden. Bezwaar maken en later geld terugkrijgen doen ze het liefst niet.

‘Fout zit bij leverancier managementpakket’

Voor I&R-gegevens gaat RVO.nl uit van wat zij doorkrijgt vanuit managementsystemen. Komen er gegevens toch onjuist door, dan verwijst RVO.nl de veehouders naar de leverancier van het managementpakket. Daar zou de fout moeten zitten. Veehouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties in het I&R-systeem, daarvoor staat een termijn van drie werkdagen. Over de klacht van meermaals wijzigingen doorgeven en deze nog niet aangepast zien, geeft RVO.nl geen uitsluitsel.

Foute registraties moeten zijn afgehandeld

De foute registraties van bedrijfsovernames en naamswijzigingen moeten inmiddels zijn afgehandeld. De nog liggende correctie- of wijzigingsverzoeken worden met hoogste prioriteit opgepakt.

Beheer
WP Admin