Foto: Mark Pasveer RundveeFoto

Rosés goed voor 40% inkomen op gemengd bedrijf

Maatschap Wortelboer houdt ruim 1.200 rosékalveren naast 300 hectare akkerbouw en vleesvee op natuurgrond. Meer inkomstenbronnen op het bedrijf, waaronder zetmeelaardappelen en eigen TBM-pootgoed, betekent risicospreiding. Niet onbelangrijk, zeker in crisistijd.

Een overzicht van de prijzen voor vleeskalveren vind je op boerderij.nl/markt.

Jan Wortelboer voert de jongrosés harder dan de oudrosés. De jongrosés krijgen per ronde 950 kilo mais en 750 kilo kalverbrok.

Een innovatie op het bedrijf is de teelt van valeriaan voor kruidenverwerker VNK Herbs in Biddinghuizen.

In het weideseizoen loopt het vleesvee niet ver van huis in natuurterreinen van Staatsbosbeheer.

De maten willen met eigen opfok graag uitbreiden naar 40 tot 50 stuks Limousin-vleesvee. Henk heeft daarvoor een stamboekstier met 87 punten gekocht van Sytse van der Goot.

Verder professionaliseren met de afzet van rundvlees in eigen beheer kan meer opleveren. We weten nog niet of we die stap zetten, het kost ook meer tijd , zegt Henk.

De maatschap heeft ook een loonwerkbedrijf. Het loonwerk bestaat uit het hakselen van gras en mais, uitgevoerd door boerenzoons die thuis ook een bedrijf hebben. Daarmee wordt de eigen hakselaar goed benut.

Gelukkig kunnen Henk en Jan het werk verdelen. Het zaaien van 70 hectare suikerbieten met deze combinatie vraagt ook de nodige tijd.

Meer inkomstenbronnen op het bedrijf, waaronder zetmeelaardappelen en eigen TBM-pootgoed, betekent risicospreiding. Niet onbelangrijk, zeker in crisistijd.

Wortelboer levert op jaarbasis 2,2 rondes jongrosés (< 8 maanden oud) af aan Pali Group. En 1,9 rondes oudrosés in twee leeftijdsgroepen op een leeftijd van gemiddeld 10 maanden.

Om de voerkosten te drukken, voert maatschap Wortelboer eigen geteelde mais en graan. Voor het nieuwe seizoen staan de meststoffen en het zaaizaad (zomergerst) al klaar.

Circa 64 hectare eigen mais kunnen de maten goed benutten in de rantsoenen van de kalveren. Het scheelt aankoop van energierijk krachtvoer.

Het rantsoen van de rosés moet voldoende energie bevatten en genoeg structuur (stro of hooi).

Het vullen van de voermengwagen op het bedrijf van Jan. De oudrosés krijgen naast mais ook aardappelsnippers, geplette tarwe, hooi en niet meer dan 450 kilo kalverbrok per kalf per ronde.

Door de speciale constructie in de deuren van de stal voor jongrosés is er voldoende natuurlijke ventilatie zonder tocht.

De jongrosékalveren in de stal van Jan Wortelboer staan op Groene Vlagroosters voor ligcomfort en minder ammoniakemissie.

De maten houden vanaf 2002 rosékalveren ter vervanging van vleesstieren, die niet meer voldoende opbrachten.

Het bedrijf van Henk telt 4 stallen voor oudrosékalveren, die hij als vrije mester afmest en verkoopt. Eén kilometer verderop heeft zijn broer Jan een relatieve nieuwe stal (2015) voor jongrosékalveren, die Jan afmest op voercontract voor De Heus in samenwerking met de Pali Group.

Henk Wortelboer (42) houdt in maatschap met zijn broer Jan (44) in Jipsingboertange (Gr.) een kalver-, vleesvee- en akkerbouwbedrijf in combinatie met loonwerk. Het bedrijf telt 560 oudrosés, 665 jongrosés, 23 Limousin-koeien en 1 stier, 300 hectare akkerbouw en 65 hectare natuurgrond voor het vleesvee. - Foto's: Mark Pasveer

Beheer
WP Admin