Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Rendement reguliere pacht gemiddeld 7%

Het nominale rendement bij reguliere pacht is gemiddeld 7% over de jaren 1990-2020. Dat blijkt uit berekeningen van Wageningen Economic Research. Het rendement varieert afhankelijk van de waardering van de grond tussen 6,49% en 7,39%.

Het rendement bestaat uit twee delen: het directe rendement, dat zijn de inkomsten uit pacht, en het indirecte rendement, dat is de waardestijging van de grond. Het directe rendement was gemiddeld in deze periode 2,45% en het indirecte rendement was gemiddeld 4,94%.

Ruim boven gemiddelde rente

De optelsom van het directe en indirecte rendement ligt hiermee ‘ruim boven de gemiddelde rente op de Nederlandse 10-jaars staatsobligaties voor deze periode (3,96%) en benadert de nominale interne rentevoet voor kapitaalgoederen (8,61%)’, schrijven de onderzoekers.

Tussen 2001 en 2016 gold een belastingtarief van 1,2% voor vermogen vastgelegd in verpachte grond in box 3, met een heffingsvrije voet van € 24.000. Dat is bijna de helft van het directe rendement. Daarnaast moet de eigenaar ook de helft van de waterschapslasten, en de beheerkosten bekostigen.

Sinds 2017 betalen de eigenaren met een klein vermogen een heffing van een half procent en betalen meer vermogende eigenaren (>€ 1 miljoen) tot 1,7% . Sinds dat jaar is het directe rendement gedaald van 2,6% tot 1,5%, blijkt uit het onderzoek.

Directe rendement lager

Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met inflatie en belastingen, waardoor het uiteindelijke directe rendement in reële termen lager uitvalt, benadrukt minister Piet Adema van LNV, die het onderzoek naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is gedaan in opdracht van LNV naar aanleiding van Kamervragen van de SGP.

De vraag naar het rendement rees in een discussie in 2020 over de vermogensrendementsheffing over pachtopbrengsten in box 3. Pachters klagen al jaren over lage rendementen en hoge belastingen, waardoor reguliere pacht niet aantrekkelijk zou zijn.

Reacties

Beheer
WP Admin