Op de voorgrond de boerderij van de familie de Vries in Harich (Fr.) Vergezichten doen het altijd goed in de politiek. Toch keert met de val van het kabinet de realiteitszin terug in Den Haag. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenOpinie

‘Realiteitszin dringt door tot in Den Haag’

De huidige Tweede Kamer wil het kabinet niet te veel aan banden leggen als het gaat om de uitvoering en afhandeling van lopende zaken. De Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloot woensdag om alle onderwerpen die al op de agenda staan, gewoon te laten doorlopen.

PVV, BBB, SGP en in een enkel geval ook ChristenUnie en CDA probeerden een aantal onderwerpen controversieel te laten verklaren. Dit betekent dat die kwesties worden doorgeschoven naar het volgende kabinet. Die pogingen mislukten.

PVV, CDA, ChristenUnie en BBB wilden bijvoorbeeld dat een brief van stikstofminister Christianne van der Wal over verplichtende instrumenten in het transitiefonds van de agenda ging. Een meerderheid was het daarmee oneens.

Ook buiten de landbouw

Ook op dossiers buiten de landbouw liet de Kamer het merendeel van de onderwerpen op de agenda staan. Dat betekent dat debatten gewoon door kunnen gaan en dat elke partij nog de mogelijkheid krijgt zich te profileren. Op landbouwgebied begon dat woensdag al bij het debat over dierziekten en zoönosen. Donderdag volgt een debat van zes uur over stikstof, het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de natuur.

De wet waarin de stikstofdoelen worden vervroegd naar 2030 maakte geen deel uit van de besluiten in de Tweede Kamer over de controversieelverklaring. De reden daarvoor is eenvoudig. De wet stond nog niet op de Kameragenda en dat zal ook niet meer gebeuren.

2030 vol hartstocht verdedigd, en nu

Minister Van der Wal had voor de zomer nog het plan om de wet voor advies naar de Raad van State te sturen. Daar kwam ze door de val van het kabinet niet meer aan toe. Inmiddels heeft haar partij de koers verlegd. Het doel dat ze de afgelopen jaren nog hartstochtelijk verdedigde, ligt inmiddels niet meer in 2030, maar in 2035.

Daarmee is de realiteitszin enigszins teruggekeerd. Bijna iedereen wist al dat 2030 wel in een wet kon worden opgeschreven, maar dat daarmee nog geen doel wordt bereikt. Het is goed dat die werkelijkheid nu ook in Den Haag is doorgedrongen, zelfs tot in de geledingen van D66.

Beheer
WP Admin