Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een programma dat duurzame landbouw stimuleert voor biodiversiteit en landschapsbehoud, waarbij boeren worden aangemoedigd tot het beheren van elementen zoals houtwallen, sloten en akkerranden. - Foto: Canva/Getty Images AlgemeenNieuws

Provincies trekken zelf geld uit voor agrarisch natuurbeheer

Provincies Friesland en Gelderland vullen budget voor agrarisch natuurbeheer aan, wachten op landelijke steun.

De provincies Friesland en Gelderland trekken zelf geld uit om de gaten in de budgetten voor agrarisch natuurbeheer te dichten. Friesland maakte dit vrijdag bekend, in navolging van Gelderland eerder vorige week.

Geld voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) komt normaal uit de pot van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de Europese landbouwsubsidie. Omdat de tarieven voor het ANLb omhoog zijn gegaan is er de komende jaren echter een tekort aan budget voor alle aangevraagde hectares. De provincies willen dat de landelijke overheid dit tekort aanvult, maar die komt tot nog toe niet over de brug.

Onaanvaardbaar dat we nu zelf moeten betalen

Omdat het einde van het jaar nadert en er nog steeds geen oplossing is, hebben de twee provincies nu besloten hier zelf geld voor uit te trekken. “Wij voelen ons verantwoordelijk tegenover onze boeren en de collectieven omdat in het verleden verwachtingen zijn gewekt. Daarom gaan wij door”, zegt de Friese landbouwgedeputeerde Femke Wiersma. “Maar het is onaanvaardbaar dat we nu zelf moeten betalen om het resulterende gat in de begroting te dichten. Samen met de andere provincies doen wij een dringende oproep aan het ministerie om met een financiële oplossing te komen.”

Boeren sinds zomer in onzekerheid

Ook de Gelderse landbouwgedeputeerde Harold Zoet vindt dat de overheid verwachtingen heeft gewekt. “Die moet je nakomen. Boeren die zich aanmeldden, zitten al vanaf de zomer in onzekerheid. Hiermee kunnen ze aan de slag.” Hij zegt dat de provincie zich voor het blok gezet voelt nu het Rijk nog altijd niet met extra geld komt, ondanks eerdere toezeggingen.

Provincies trekken miljoenen uit voor agrarisch natuurbeheer

Friesland laat weten een tekort van € 18 miljoen voor de periode van 2023 tot 2028 voor te financieren, in de hoop dat het Rijk dit alsnog gaat betalen. Gelderland legt € 8,3 miljoen bij voor de komende vier jaar, zodat geen ANLb-deelnemers hoeven te stoppen en ook nieuwe boeren in de provincie kunnen instappen.

Boeren die aan het ANLb meedoen nemen maatregelen op en rondom hun bedrijf om de natuur te verbeteren, zoals het aanleggen van de bekende akkerranden. Dit in het kader van een gebiedsplan waarin gericht wordt gestuurd op bepaalde doelen voor een specifieke regio. De kosten die zij maken worden vergoed via het ANLb.

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Beheer
WP Admin