De Meadowfloor in gebruik RundveeNieuws

Provincie Noord-Brabant subsidieert stalaanpassing bij twee veehouders

De Provincie Noord-Brabant gaat twee veehouders financieel bijstaan in hun aanpassingen om de jongveestallen op hun bedrijf emissiearm te maken

De provincie Noord Brabant steunt via een project twee melkveehouderijen bij het aanpassen van hun stal voor jongvee door de aanleg van emissiearme vloeren te subsidiëren. Het project heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de hygiëne, het gedrag en de gezondheid van de dieren.

De Meadowfloor in gebruik. - Foto: Proflex

De Meadowfloor in gebruik. – Foto: Proflex

Meadowfloor

Emissiearme vloeren voor melkvee worden al langer succesvol toegepast. Veehouders hebben vragen over de toepasbaarheid van deze vloeren bij jongvee, zo stelt de Provincie. In het project wordt een zogenoemde Meadowfloor toegepast bij diverse leeftijdsgroepen jongvee, 3-6 maanden, 6-12 maanden en 12-24 maanden. De vloersystemen verminderen de ammoniakemissie en zorgt ook voor een beter klimaat in de stal zelf. De Meadowfloor draagt bij in beter dierenwelzijn, diergezondheid en een langere levensduur van de dieren.

Keuzemogelijkheden

De provincie stimuleert innovaties in stalsystemen zodat alle boeren in Noord-Brabant keuzemogelijkheden hebben om hun bedrijf te verduurzamen. De provincie werkt voor stalinnovaties nauw samen met de Taskforce van FME, ZLTO, VNO-NCW Brabant-Zeeland.

Beheer
WP Admin