<em>Foto: Marcel van Hoorn</em> AlgemeenNieuws

Provincie kan bemesten en beweiden bij natuur tegenhouden

Provincies krijgen in de nieuwe Natuurbeschermingswet de mogelijkheid om de bemesting en beweiding op grasland bij beschermde Natura 2000-gebieden tegen te houden.

Dat blijkt uit de nieuwe Natuurbeschermingswet, die in de Tweede Kamer wordt behandeld.

De SGP-fractie in de Tweede Kamer trekt aan de bel over de situatie die kan ontstaan bij invoering van de nieuwe wet. Nu geldt een Landelijke vrijstellingsregeling voor bemesten en beweiden. Dat is zo geregeld nadat de Raad van State had uitgesproken dat beweiden en bemesten vergunningplichtige activiteiten zijn. Met de algemene vrijstelling is er geen vergunning meer nodig.

In de nieuwe wet heeft de staatssecretaris de bevoegdheid voor het verlenen van de vrijstelling neergelegd bij de provincies. Niemand zit op zo’n lappendeken te wachten, zegt de SGP die pleit voor een landelijke vrijstelling.

Beheer
WP Admin