Legkippen waren vroeger booming business, in 1961 gingen 3087 miljoen consumptie-eieren de grens over. Torenhoge heffingen hadden tot gevolg dat dit er zes jaar later nog maar 763 miljoen waren. Veel boeren deden de kippen weg, zij die doorgingen, specialiseerden sterk. - Foto: Misset BoerenlevenAchtergrond

Pluimvee in 1962: en toen kwamen de heffingen

De ene regel verviel, de andere kwam ervoor terug. Dat leidde tot sterke specialisatie van de pluimveehouderij.

Deze foto is gemaakt in 1962 en zo verward als de kippen lijken te kijken, zo verwarrend was de situatie in de sector destijds. Jarenlang had de sector te maken gehad met de Pluimveeregeling. Die was in 1952 ingesteld om een al te forse uitbreiding van de kippenstapel tegen te gaan want de kip moest onderdeel van het gemengde bedrijf blijven. In 1961 werd de regeling opgeheven en het effect was er meteen: het aantal kippen groeide. Maar niet voor lang want slechts een jaar later, in 1962, werden nieuwe regels van kracht die te maken hadden met de gemeenschappelijke Europese markt.

Heffingen om kostprijsverschillen te vereffenen

Er kwamen heffingen om de kostprijsverschillen tussen deelnemende landen te vereffenen. Voor Nederlandse pluimveehouders hakte dat erin. Zij waren enorm productief en hadden een vrij lage kostprijs terwijl andere landen minder productief waren en met een hogere kostprijs zaten. Voor Nederland betekende dat heffingen die al snel hoger waren dan de uitvoerheffingen die ze voordien betaalden om te exporteren. De uitvoer van consumptie-eieren kelderde, boeren kwamen rood te staan.

De overheid riep vervolgens het O&S-fonds in het leven, het Ontwikkelings- en Stimuleringsfonds. Acute financiële nood kon hiermee verlicht worden maar het eigenlijke doel was om pluimveebedrijven te stimuleren om te stoppen en vrijkomende grond beschikbaar te stellen aan wie wilde blijven. Dat leidde tot minder bedrijven maar wel met een enorme specialisatie.

Een video uit 1925: Barneveld, een belangrijk dorp op de Veluwe.

In de rubriek Zo ging het toen gaan we terug in de tijd. Boerderij bestaat al meer dan 100 jaar en aan de hand van foto's uit het archief kijken we naar de agrarische sector in de vorige eeuw. Benieuwd naar meer historie? Check het dossier Zo ging het toen.

Beheer
WP Admin