Franca Nunen (achter) begeleidde Lisette de Lange (voor) van biologische boerderij Zuylestein in Leersum (U.) Zij verkoopt nu haar eigen producten zoals geitenkaas, geitenmelkzeep en geitenvlees in zelfbedieningswinkel De Geitenkeet. Boven de stal startte ze een kleine vergaderruimte. – Foto: eigen foto BoerenlevenAchtergrond

Plattelandscoach helpt boeren vooruit

Is er nog toekomst als boer en zo ja, hoe dan? Eén van de vele vragen waar Plattelandscoaches mee te maken krijgen. Al bijna 500 keer riepen boeren hun hulp in.

Bijna 500 boeren vroegen sinds de start eind 2020 begeleiding van een zogeheten plattelandscoach. De verwachting is dat het aantal verder zal oplopen nu het project verlengd is tot en met 2026. Alleen Utrecht biedt deze vorm van coaching aan, waarbij de provincie de benodigde uren grotendeels subsidieert. Andere provincies hebben vaak ook wel mogelijkheden voor begeleiding maar dan gaat het bijvoorbeeld specifiek om stoppen. Of om verduurzamen, waarbij inhoudelijk wordt geadviseerd hoe dat moet.

De plattelandscoaches kijken breder. Niet alleen het papierwerk komt aan bod, ook de persoonlijkheid van ondernemers zelf met hun sterke kanten en hun valkuilen. Deze totaalaanpak vergroot de kans van slagen. Van alle aanvragen is de helft inmiddels succesvol afgerond. Dat wil zeggen dat er op de één of andere manier weer toekomstperspectief is. Dat kan stoppen zijn, maar ook het vlottrekken van een vastgelopen vergunningstraject, het starten met een tweede tak of het verbeteren van de communicatie bij de bedrijfsopvolging.

De meeste bedrijven die een plattelandscoach inschakelen, hebben melkvee. Niet verwonderlijk aangezien deze tak in Utrecht het meest voorkomt. Tegelijk staan melkveebedrijven momenteel voor enorme uitdagingen mede door het wegvallen van de derogatie. Maar ook bedrijven met bijvoorbeeld geiten, vleesvee of fruit doen een beroep op een van de plattelandscoaches. Twee van hen vertellen over hun eigen specialisme en wat ze zoal tegenkomen in de praktijk. Hun tips zijn ook bruikbaar voor wie niet in de provincie Utrecht woont.

‘Er is een mismatch tussen wat iedereen wil en wat er kan. Dat vreet energie bij boeren.’ – Foto: Canva
‘Er is een mismatch tussen wat iedereen wil en wat er kan. Dat vreet energie bij boeren.’ – Foto: Canva

Reacties

  1. Mooi dat hier aandacht voor is. Maar wel een correctie. Namelijk dat dit niet alleen in Utrecht wordt aangeboden. Vanaf 2019 hebben we in Foodvalley het aanbod van agrarisch coaches voor een vergelijkbaar traject. Dat is tot mei dit jaar gefinancierd door de provincie Gelderland.
    Dit heeft bij ons de projectnaam ‘zicht op de toekomst’.

Beheer
WP Admin