AlgemeenNieuws

Pachtprijs stijgt zeven procent

Doetinchem – De enorme grondhonger vertaalt zich niet alleen in stijgende grondprijzen. Ook de pachtprijzen voor kortdurende pacht zit in de lift.

De pachtprijs voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter steeg in een jaar tijd gemiddeld zeven procent. De gemiddelde pachtprijs voor contracten met ingangsdatum 1 januari 2014 bedraagt €834 per hectare per jaar. De pachtprijs voor contracten met een ingangsdatum van 1 januari 2015 is gemiddeld €891 per hectare. Dit blijkt uit gegevens van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), bewerkt door Boerderij.

Bijna verdubbeling prijs

Bovenstaande pachtprijzen vergeleken met oudere pachtprijzen van geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter uit het Bedrijveninformatienet van LEI Wageningen UR blijkt dat de gemiddelde pachtprijs momenteel 90 procent hoger ligt, vergeleken met vier jaar geleden. In 2011 werd volgens het LEI gemiddeld €473 per hectare betaald door een pachter voor geliberaliseerde pacht, zes jaar of korter. In 2012 was dat €500 en in 2013 €518 per hectare.

Tot twee jaar pachten populairst

Wie kiest voor de pachtvorm geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter geeft de voorkeur aan om het land kort te pachten/verpachten. Een pachtcontract voor de duur van één jaar of maximaal twee jaar is veruit het populairst. Ruim een derde van alle ingediende digitale pachtcontracten vanaf 1 januari 2014 tot en met augustus 2015 heeft een contractduur van een jaar. Ruim 40 procent een looptijd van twee jaar. Nog geen één op de tien boeren die een digitaal pachtcontract indiende maakt gebruik van de maximale looptijd van zes jaar. Het zijn vooral verpachters die de grond niet te lang aan één iemand willen verhuren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld provincies die strategisch gelegen landbouwgrond in het bezit hebben. Zij verpachten het doorgaans voor een jaar.

Bekijk welke pachtprijs uw buurman betaalt

Boerderij publiceert alle prijzen voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter in samenwerking met uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Er gelden selectiecriteria. Het gaat hier bijvoorbeeld om uitsluitend pachtprijzen waarvan de overeenkomst tussen verpachter en pachter digitaal is ingediend bij de Rijksdienst. De pachtprijzen worden op gemeenteniveau (kadastrale gemeente) vermeld.

Klik hier op uw regio om grond- en pachtprijzen te bekijken.

Lees ook: Hoogste bod pachtgrond €2.809

Beheer
WP Admin