Volgens RaboResearch is het niet mogelijk om consumenten op basis van vrijwilligheid te laten betalen voor verduurzaming. – Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Overheid nodig voor ‘true value’ van voedsel

De werkelijke prijs en de werkelijke kosten van een agrarisch product of een agrarische activiteit komen alleen goed in beeld als de overheid daarvoor in de markt ingrijpt. Dat staat in een analyse van RaboResearch over manieren om ‘true value’ in de praktijk te brengen.

Volgens de analyse is het niet mogelijk om consumenten op basis van vrijwilligheid te laten betalen voor verduurzaming. De ‘true value’ (werkelijke waarde) van een product of activiteit bestaat niet alleen uit de kosten of de opbrengsten, maar ook uit verborgen kosten en opbrengsten, die bij voorbeeld te maken hebben met gezondheid, welzijn, milieu of biodiversiteit.

Sturing nodig

Er zijn verschillende manieren van overheidsingrijpen om de ‘true value’ beter tot uiting te laten komen, bijvoorbeeld door normen in te stellen, heffingen in te stellen, verhandelbare quota in te voeren, of toeslagen (subsidies) te geven.

Om in de land- en tuinbouw het principe van ‘true value’ tot zijn recht te laten komen, is sturing nodig, waarbij niet alleen puur traditionele economische gronden leidend zijn, maar bredere maatschappelijke waarden. De landbouw werkt daar op onderdelen al mee, bijvoorbeeld door de invoering van mestgebruiksnormen, verhandelbare fosfaatrechten en publieke vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer. In de analyse stelt RaboResearch dat het aan de boeren en tuinders is samen met de ketenpartijen en overheden ‘om een juiste balans te vinden die recht doet aan de ‘true value’ van voedsel’.

Reacties

  1. Als consumenten niet willen betalen voor die opties, is het misschien beter om het te laten lopen. Duidelijk een geval van een kloof tussen burgers die (zeggen) van alles te willen en consumenten die er niet voor willen betalen. Het zou slecht zijn als de overheid producenten verplicht gratis die opties te leveren of om er belastinggeld voor te gebruiken.

Beheer
WP Admin